چالش‌های ترددپذیری در وسایل نقلیه کف‌اقیانوس‌پیما

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

تردد پذیری یکی از چالشی‌ ترین موضوعات در پژوهش‌ های اخیر مرتبط با خودروهای خارج‌ جاده‌ای است. زیرا در سال‌های اخیر به حوزه‌های جدیدی مانند پیمایش سطح سیاره‌های دیگر و پیمایش کف اقیانوس‌ها جهت استخراج معادن اعماق اقیانوس پرداخته شده‌ است. یکی از مهم‌ ترین مسائل در وسایل نقلیه خارج‌ جاده‌ای بررسی بر هم‌ کنش شنی (چرخ) با خاک است. در مقاله حاضر سعی شده‌ است تا به مرور تحقیقات تجربی و تئوری انجام‌ شده در تردد پذیری وسایل نقلیه خارج‌جاده‌ای پرداخته شود. همچنین برخی تحقیقات انجام شده درزمینه ترامکانیک نیز مرور گردیده‌ است. ترامکانیک نوین و سنتی مقایسه شده‌اند. در این مقاله مروری نگاه ویژه‌ای به وسایل نقلیه مخصوص پیمایش و حفاری در کف اقیانوس‌ها شده‌ است. در پایان با توجه به مباحث مرور شده فرصت‌های تحقیقاتی در این زمینه شناسایی گردیده‌ است. فقدان آزمایشگاهی جهت پژوهش‌ های تجربی در ارتباط با خودروهای خارج‌ جاده‌ای در کشور محسوس است.

کلیدواژه‌ها