نویسنده = مهرداد وفایی
تعداد مقالات: 1
1. عبرت‌هایی آموزنده از فراز و فرود شرکتی‌ مؤثر و سازنده

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 103-109

مهرداد وفایی