نویسنده = بهزاد جباری‌پور
تعداد مقالات: 2
1. مطالعة تجربی جهت‌گیری مسیر ابزار در فرزکاری قطعات جدارنازک یک‌سرگیردار

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 105-114

بهزاد جباری‌پور؛ مهرداد مطلب پورعلیشاهی


2. تولید آزمایشگاهی آلیاژ آلومیناید تیتانیوم گاما

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 65-74

بهزاد جباری‌پور؛ مهرداد مطلب‌پور علیشاهی