مطالعه کاربردی مزایا و محدودیت‌های چیلرهای تراکمی و جذبی به همراه ارائه مدل

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت،‌ تهران

چکیده

چیلرها از مهم‌ترین تجهیزات تولید برودت در ساختمان‌های بزرگ محسوب می‌شوند و شناخت صحیح از این ماشین‌ها، عامل اساسی در انتخاب تجهیزات و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان هستند. به طور کلی چیلر دستگاهی است که حرارت را از سیال می‌گیرد. به طور معمول از این سیال برای خنک‌کاری هوا یا دستگاه‌ها استفاده می‌شود. خنک‌سازی هوای ورودی به ساختمان با چند روش مختلف امکان پذیر است، که در این تحقیق این دو روش به نام چیلر تراکمی و چیلر جذبی معرفی و با یکدیگر مقایسه شده‌اند تا بتوان فهمید که کدام یک از این روش‌ها بازدهی بهتری دارند. با توجه به داده‌های بدست‌آمده معلوم شد که چیلر تراکمی در دمای ۴۵ درجه توان خالص خروجی را نسبت به حالت بدون خنک سازی 6.7% بهبود بخشید و چیلر جذبی در دمای ۴۵ درجه توان خالص خروجی را نسبت به حالت بدون خنک‌کاری 17.3% افزایش داد. همچنین در مقایسه‌ای که بین عملکرد چیلر جذبی و چیلر تراکمی در دماهای مختلف ورودی صورت گرفت، چیلر جذبی به مراتب عملکرد بهتری نسبت به چیلر تراکمی داشت. در چیلر جذبی چون مصرف برق کمپرسور وجود ندارد لذا توان خالص تولیدشده توسط توربین بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


[۱] شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت. www.ifco.ir.
[۲] میلانی, هادی و جامعی, مهدی. بررسی چیلرهای جذبی گازسوز و چیلرهای تراکمی از دیدگاه انرژی. در نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران. هم‌اندیشان انرژی کیمیا, 1389.
[۳] نوروزی, مهدی. بهینه‌سازی و شبیه‌سازی سیستم تبرید جذبی (لیتیوم بروماید- آب،تک‌اثره). در نخستین همایش چیلر و برج خنک کن
ایران. هم‌اندیشان انرژی کیمیا, 1389.
[۴] عابدی, افشین و خسرویان, کسری. مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی. در نخستین همایش چیلر و برج خنک کن
ایران. هم اندیشان انرژی کیمیا, 1389.
5] Dingeç, Haldun and İleri, Arif. Thermoeconomic optimization of simple refrigerators. International Journal of Energy Research, 23(11):949–962, 1999.
[6] Yumrutaş, Recep, Kunduz, Mehmet, and Kanoǧlu, Mehmet. Exergy analysis of vapor compression refrigeration systems. Exergy, An International Journal, 2(4):266 – 272, 2002.
[7] Selbaş, Reşat, Kızılkan, Onder, and Şencan, Arzu. Thermoeconomic optimization of subcooled and superheated vapor compression refrigeration cycle. Energy, 31(12):2108 – 2128, 2006.
[۸] شریفی بیدگلی, حسین, زارع, محمودحسین, رادمنش, افشین, و سلطانی, مازیار. مقایسه چیلر های جذبی، تراکمی پیچی و سانتریفیوژ با رویکرد فنی و اقتصادی. در چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع, 1391.
[9] James, P.W., Cummings, J., Klongerbo, J.F., Sonne, J.K., and Vieira, R.K. The effect of residential equipment capacity on energy use, demand, and run-time. ASHRAE Transactions, 103, 12 1997.