استفان پروکفیویچ تیموشنکو

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی مهندسی مکانیک

چکیده

در مقاله پیش رو سعی داریم که اقتباسی باز از کتاب بیوگرافی استفان تیموشنکو از ریچارد سودربرگ و انتشارات آکادمی علوم می باشد و با تکیه بر زندگی نامه استفان تیموشنکو کمی بیشتر با زندگی او و افکارش آشنا شویم تا شاید بتوانیم همچون او چراغی فروزان برای علاقه مندان رشته مهندسی مکانیک باشیم. استفان تیموشنکو کسی بود که بین علوم محض و علوم کاربردی پیوند برقرار کرد و علومی مانند ریاضیات و فیزیک را در سر فصل های مهندسی مکانیک گنجاند. به کمک او و با ورود ریاضیات و فیزیک به مهندسی دروازه های جدید و زمینه های کاری و تحقیقاتی تازه ای در مهندسی به وجود آمد و خورشید نوینی در افق مهندسی مکانیک درخشید. به پاس این تلاش ها در آمریکا او را به عنوان پدر مهندسی مکانیک نوین می شناسند. او یک محقق ، استاد دانشگاه و مشاور فنی موفق بود که در زندگیش سختی ها و مشکلات فراوانی را از پیش رو برداشت و اکنون به واسطه این تلاش های بی وقفه نامش در رشته مهندسی مکانیک جاودانه گشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Soderberg, C Richard. Stephen p. timoshenko. Biographical Memoirs, 53:321–49, 1982.
[2] Stephen p. timoshenko. Encyclopedia of Ukraine, 19.
[3] Timoshenko, Stephen. As I remember: the autobiography of Stephen P. Timoshenko. Van Nostrand, 1968.
[4] Mansfield, Eric Harold and Young, DH. Stephen prokofievitch timoshenko. 1878-1972. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 19:679–694, 1973.