نقش استند آزمون، استند خلبانی و شبیه ساز پرواز در صنعت هوایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

استند آزمون یا مرغ ‌آهنین به عنوان ابزاری مهندسی با هدف یکپارچه‌سازی، بهینه‌سازی و تایید عملکرد سیستم‌های حیاتی هواپیما از جمله سیستم‌های تولید برق، هیدرولیک و کنترل پرواز در مرحله طراحی به کار می‌رود. ادغام فیزیکی سیستم‌ها، چیده مانی و محل قرارگیری اجزاء مختلف در مرغ آهنین، باید مشابه با هواپیما واقعی باشد. استند خلبانی جزء زیر ساختارهای صنعت هوایی در مراحل طراحی و ساخت هواپیما می‌باشد. اطلاعات اولیه و ورودی جهت طراحی و ساخت استند خلبانی حاصل از نتایج طراحی هواپیما و داده‌های تونل باد می‌باشد. استند خلبانی وسیله‌ای است که روی زمین جهت آماده‌سازی خلبان برای اولین پرواز و آزمایش‌های پروازی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. شبیه‌ساز پرواز هواپیما وسیله‌ای است که در راستای آموزش اولیه و مجدد خلبانان، تمرینات دوره‌ای، پرواز در شرایط بد آب و هوائی و محدویت دید، پرواز در شرایط پیچیده مانند واماندگی و خود چرخشی و پرواز در شرایط خرابی سیستم‌های عملیاتی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. اطلاعات اصلی جهت طراحی و ساخت شبیه‌ساز پرواز هواپیما حاصل از نتایج آزمایش‌های پروازی هواپیما در شرایط واقعی پرواز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Variable stability flight simulator. University of Sydney.
[3] The history of flight simulator, 2016.
[4] Kuntz,WilliamH. Ironbirdmodelforagileprogram. tech. rep., ANAMET LABS INC SAN CARLOS CA, 1983.
[5] International, SAE. Descriptions of systems integration test rigs (iron birds) for aerospace applications. tech. rep., A-6a3 Flight Control and Vehicle Management Systems, 2015.
[6] A350 xwb iron bird. AIRBUS A350, 2015.
[7] Bals, Johann, Hofer, Gerhard, Pfeiffer, Andreas, and Schallert, Christian. Virtual iron bird-a multidisciplinary modelling and simulation platform for new aircraft system architectures. 2005.
[8] Powell, D. Iron bird test system in lab. Tech. Rep. 21, January 2011.
[9] Faleiro, LF. Power optimised aircraft–the future of aircraft systems. in AIAA/ICAS International Air and Space Symposium and Exposition, 2003.
[10] Rolfe,JohnMandStaples,KenJ. Flightsimulation. no.1. Cambridge University Press, 1988.
 [11] Shannon, Robert E. Systems simulation; the art and science. tech. rep., 1975.
 [12] Klehr, J. T. The simulation of hazardous flight conditions. tech. rep., 1984.
[13] Thomas, HHBM. Some thoughts on mathematical models for flight dynamics. The Aeronautical Journal, 88(875):169–178, 1984.
[14] Inside a frontier airlines airbus a320 simulator. tech. rep., October 2015.
[15] Qi, Pan Guo, Cong, DC, Jiang, HJ, and Han, Jun Wei. Systems analysis for commercial aircraft flight simulator. in Applied Mechanics and Materials, vol. 10, pp. 522–527. Trans Tech Publ, 2008. [16] Pigeyre, P. The first a350 xwb full-flight simulator is readied for airline flight crews, July 2014. [17] Flight simulator. Wikipedia.
 [18] Real movement: Full flight simulator. Lufthansa Aviation Training, 2016.
 
[20] Simulation and analysis of the pilot-vehicle system. National Academy of Sciences, 2017.
[21] Rogalski, Tomasz, Tomczyk, Andrzej, and Kopecki, Grzegorz. Flight simulator as a tool for flight control system synthesis and handling qualities research. in Solid State Phenomena, vol. 147, pp. 231–236. Trans Tech Publ, 2009.