مدیریت الکترونیک کلاچ راه‌حلی برای افزایش راحتی در وسیله نقلیه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان

2 دانشجو دکتری، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

سیستم انتقال قدرت وسایل نقلیه به دلیل غیر یکنواختی فرایندهای احتراق به نوسانات پیچشی واداشته می­شود که باید آن را کاهش داد و از انتشار آن به تمامی واحدهای خط انتقال قدرت جلوگیری کرد. جعبه دنده‌های دستی در خودشان سیستم کاهش ارتعاش ندارند، لذا باید منشأ ارتعاش را قبل از ورود به جعبه دنده کاهش داد. خودروسازان تا کنون توانسته اند این غیر یکنواختی­ها را به طور نسبی در کلاچ کاهش داده و از انتقال آن به جعبه دنده و دیگر اجزای خط انتقال قدرت جلوگیری کنند. یکی از روش‌های جدیدی که این عیب را تا حد بسیار زیادی برطرف می‌کند، مدیریت الکترونیکی کلاچ با لغزش محدود است که حاصل تفکر و ارائه طرحی نوین توسط پژوهشگران این مقاله می باشد و می‌تواند پایه بسیاری از کارهای تحلیلی نیز قرار گیرد. راه‌حل مطرح‌شده که اساس آن ایجاد لغزش محدود بر پایه سیستم الکترونیکی کلاچ است، مانع ورود غیر یکنواختی به جعبه دنده و در نتیجه عدم انتقال آن به سازه و بدنه خودرو می‌گردد که باعث افزایش راحتی و آرامش راننده و سرنشینان می‌شود. قابل ذکر است که تمامی نتایج درج شده با آزمایشات و تحقیقات انجام گرفته در مرکز تحقیقات و توسعه کارخانه فولکس واگن آلمان غربی توسط نگارنده صحه گذاری شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] International Colloquium Fuels, Esslingen, 25 - 26 Juni (2019).
 
[2] Beigzadeh AM. Reduzierung der Torsionsungleichfoermigkeit im Kraftfahrzeugantriebsstrang mit neuartigen Systemen. Berlin, Dissertation, (1997).
 
[3] Abbassi MB. Steigerung des Antriebsstrangkomforts im Kfz durch elektronisches Kupplungsmanagement. ATZ-Automobiltechnische Zeitschrift, 1:101 (2):118-26, (1999 Feb).
 
[4] Aachener Kolloquium 2015, Hartmut Koenig, January 3, (2017).
 
[5] Dresig H, Fidlin A. Beispiele zur dynamischen Analyse von Antriebssystemen.
 
[6] InSchwingungen mechanischer Antriebssysteme, Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg, pp. 243-345, (2020).
 
[7] بیگ زاده عباسی، مجتبی، بررسی آزمایشی و تئوری تأثیر چرخ طیار دو جرمی در کاهش نوسانات سیستم انتقال قدرت وسیله نقلیه، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1392.
[8] Aktuelle Veranstaltung, 9. Regionalforum Saar, Chris Eberl, die Digitale Transformation in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Michael Hecht, Universität des Saarlandes,(2019).
 
[9] Biomechanisches System, Kinematische Analyse und Synthese, Getriebetechnik, Regelung von Mechanismen, Tagungsband, (2017).
 
[10] Stier C. Ein Beitrag zur Validierung von Antriebssystemen mit Bezug auf kupplungs-und motorinduzierte Schwingung (Doctoral dissertation, Verlag nicht ermittelbar).
 
[11] Antriebsstrang, Getriebe und Getriebesteuerung, Reif, Konrad, (2018).
 
[12] Studie zur EU-weiten Migration eines Digitalen Automatischen Kupplungssystems (DAK), Schlussbericht: DAK-Studie (deutsche Version), Anlage zur DAK-Studie (deutsche Version), (2019).
 
[13] Kolloquium Mobilhydraulik, Tagung, Tagungsort: Karlsruhe, Datum: 10./11. September (2020).
 
 [14] Kriegsreporter berichten/Konstantin Flemig. - 1. Auflage. - Essen: Klartext, Oktober (Reclams Universal-Bibliothek; Nr. 8788), (Sonderdrucke und Sonderveröffentlichungen/ Deutscher Düsseldorf, VDI Verlag GmbH, (2019) .
 
[15] Regelungstechnik 1, Zusammenfassung der Vorlesung, Kapitel 11+12.2 Reglerauslegung, Küttel, M. Reinders, L. Guzzella, 151-0591-00, (2019).