امکان‌سنجی طراحی و ساخت قید و بند به کمک برنامه‌ریزی فرایند (مطالعه موردی پوسته پمپ ترمز پژو 405)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

2 مربی گروه مواد دانشگاه صنعتی بیرجند

3 استادیار گروه مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه سمنان

چکیده

مدیریت و برنامه‌ریزی فرایند، تصمیمی با بهره‌‌گیری از منابع محدود جهت رسیدن به هدف مشخصی را دنبال می‌کند. بنابراین مدیریت تولید می‌تواند به عنوان فرایند تصمیم‌گیری در زمینه مباحث تولیدی، برنامه ‌ریزی، سازماندهی، کنترل، هدایت یا انگیزش نیروی انسانی در نظر گرفت. از آن رو که در صنعت، برای اطمینان از جواب‌دهی محصول ابتدا به صورت تولید تکی یا کارگاهی و سپس به صورت تولید انبوه عمل می‌کنند. در مطالعه حاضر برای پوسته پمپ ترمز پژو 405 مدل کامپیوتری و قید و بند ساخته شد. به کمک جداول برنامه‌ریزی و برگ عملیات، مشخصات مهم محصول، مشخصات مهم فرایند و طرح کنترل بررسی شد. با توجه به شکل هندسی قطعه مورد نظر روش‌های ریخته‌گری و ماشین‌کاری در تولید محصول مد نظر است. جهت انجام عملیات ماشین‌کاری نهایی قید و بند طراحی و ساخته شد. نتایج حاصل از تطابق و سازگاری بالا بین نمونه تولیدی و نمونه اولیه شرکت ایران خودرو را نشان می‌دهد. با توجه به سازگاری بالا، می‌توان ادعا کرد که محصول تولیدشده از نظر کیفیت، ساخت و در نهایت هزینه در سطح بهتری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Chryssolouris, G., Chan, S., and Suh, N.P. An integrated approach to process planning and scheduling. CIRP Annals, 34(1):413–417, 1985.
[2] Erden, Caner, Demir, Halil Ibrahim, and Kökçam, Abdullah Hulusi. Solving integrated process planning, dynamic scheduling, and due date assignmentusing metaheuristic algorithms. Mathematical Problems in Engineering, 2019:1572614, May 2019.
[3] Zhang, S. and Wong, T. N. Integrated process planning and scheduling: an enhanced ant colony optimization heuristic with parameter tuning. Journal of Intelligent Manufacturing, 29(3):585–601, Mar 2018.
[4] Vinod, V. and Sridharan, R. Simulation modeling and analysis of due-date assignment methods and scheduling decision rules in a dynamic job shop production system. International Journal of Production Economics, 129(1):127–146, 2011.
[5] Zheng, Yufan, Liu, Jikai, and Ahmad, Rafiq. A costdriven process planning method for hybrid additive– subtractive remanufacturing. Journal of Manufacturing Systems, 55:248–263, 2020.
[6] Namatama, Nathan. An assessment of stakeholders’ participation in land use planning process of luapula province planning authority. Land Use Policy, 97:104735, 2020.
[7] Shen, Weidong, Hu, Tianliang, Zhang, Chengrui, Ye, Yingxin, and Li, Zhengyu. A welding task data model for intelligent process planning of robotic welding. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 64:101934, 2020.
[8] Luo, Mingsheng, Hu, Yongxiang, Hu, Lan, and Yao, Zhenqiang. Efficient process planning of laser peen forming for complex shaping with distributed eigenmoment. Journal of Materials Processing Technology, 279:116588, 2020.
[۹] سایپا, شرکت سازه‌گستر. نظام‌نامه تکوین محصول, 1384.