بیست و یکمین همایش سالانة بین‌المللی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

نوع مقاله : علمی ترویجی

چکیده

بیست و یکمین همایش سالانة بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، صبح روز سه‌شنبه هفدهم اردیبهشت‌ 1392، در سالن همایش‌های دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و سخنرانی ریاست محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آغاز شد. سپس، مهندس علی‌اکبر صابری، رئیس انجمن مهندسان مکانیک ایران، دکتر عباس علی‌آبادی، مدیرعامل شرکت مپنا، و دکتر علی غفاری، دبیر همایش بیست و یکم، به ایراد سخنرانی پرداختند. همایش با سخنرانان کلیدی و ارائة مقالات از بعدازظهر روز سه‌شنبه، هفدهم اردیبهشت، لغایت بعدازظهر پنجشنبه، ‌نوزدهم اردیبهشت 1392، در سالن‌های پیش‌بینی‌ شده ادامه یافت. مراسم ضیافت نیز در شب چهارشنبه، هجدهم اردیبهشت، در سالن همایش‌های شرکت توسعة آب و نیروی ایران برگزار شد. در این مراسم، ابتدا دکتر علی‌رضا یزدی‌زاده، معاونت برنامه‌ریزی و کنترل راهبردی شرکت مپنا، دربارة فعالیت‌های شرکت مپنا و دکتر علی نوری، دبیر انجمن مهندسان مکانیک ایران، دربارة فعالیت‌های انجمن و دکتر محسن حامدی، رئیس پیشین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سخنرانی کردند. سپس، از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران و با حمایت شرکت‌های کار و اندیشه، گروه صنعتی ایران رادیاتور، همپا و گروه صنعتی بوتان، از استادان و دانشجویان و داوران پایان‌‌نامه‌های برتر با اهداء لوح و جوایزی قدردانی و از مهندس و استاد برجستة کشور در سال 1391 با اهداء لوح تجلیل شد.