بهبود دقت ابعادی در فرایند استریولیتوگرافی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی

چکیده

در دنیای امروز، حضور در عرصة رقابت جهانی، بیش از هر چیز، مستلزم افزایش سرعت ساخت برای انطباق با تغییرات سریع بازار به‌همراه ارائة محصولاتی با کیفیت بالاتر است. فناوری‌های نمونه‌سازی و ساخت سریع نیز در پاسخ به چنین نیازی ظهور و بروز پیدا کرده‌اند. استریولیتوگرافی،به‌عنوان یک فرایند چاپ سه‌بعدی، نخستین روش توسعه‌یافته در نمونه‌سازی سریع است. روش مذکور یک روش ساخت لایه به لایه است که در کمترین زمان ممکن قادر به تولید فرم‌های هندسی پیچیده‌ای است که تولید آنها با استفاده از روش‌های ماشینکاری متداول غیرممکن و یا بسیار وقت‌گیر است. با این‌همه، دقت ابعادی و استحکام فیزیکی نمونه‌های ساخته‌شده با استفاده از این روش، در مقایسه با روش‌های متداول ماشینکاری، هنوز به حد ایده‌آلی نرسیده است. این مقاله تلاش می‌کند با مرور، تحلیل و مقایسة مهم‌ترین پژوهش‌هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است، مقادیر بهینة پارامترهای تأثیرگذار در این فرایند را، به‌منظور بهبود دقت ابعادی در قطعات ساخته‌شده به روش استریولیتوگرافی، ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


[1] رحمتی، صادق، مجتبی سلیمی، محمد ایلدارژاله. فناوری نمونه‌سازی سریع، تهران: جهان جام جم، 1384.
[2] Patri K. Venuvinod, Weiyin Ma, Rapid Prototyping, Laser-based and Other Technologies, Kluwer Academic Publishers, 2004.
[3] Dilip Sahebrao Ingole, Abhay Madhusudan Kuthe, Shashank B. Thakare, Amol S. Talankare, “Rapid Prototyping: a Technology Transfer Approach for Development of Rapid Tooling”, Rapid Prototyping Journal, Volume 15. Number 4, 2009, pp. 280-290.
[4] Jack G. Zhou, Daniel Herscovici, Calvin C. Chen, “Parametric Process Optimization to Improve the Accuracy of Rapid Prototyped Stereolithography Parts” International Journal of Machine Tools and Manufacture, 1999, No.40, pp.1-17.
[5] Pang, Thomas H. “Stereolithography Epoxy Resin Development: Accuracy and Dimensional Stability”, 3D Systems Inc. 1994.
[6] Jacobs, P. F. “Rapid Prototyping and Manufacturing”, Society of Manufacturing Engineers, 1992.
[7] S. H. Lee, W. S. Park, H. S. Cho, W. Zhang, M. C. Leu, “A Neural Network Approach to the Modelling and Analysis of Stereo lithography Process”. Proc Instn Mech Engrs, 2001, Vol. 215, Part B.
[8] Raju. B. S, Chandrashekar, U., Drakshayani. D. N. and Chockalingam. K., “Determining the Influence of Layer Thickness for Rapid Prototyping with Stereolithography (SLA) Process”, International Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 2(7), 2010, pp. 3199-3205.
[9] S. O. Onuh, K. k. B. Hon, “Improving Stereolithography Part Accuracy for Industrial Applications”, Springer-Verlag London Limited, 2001.
[10] Leslie Horton, Edward Gargiulo, Michael Keefe, “An Experimental Study of the Parameters Affecting Curl in Parts Created Using Stereolithography”
[11] W. Konig, L. Celi and S. T. Nokan, “Stereolithography Process Technology”, Proceeding 3rd European Conference on Rapid Prototyping and Manufacturing, 1994, pp. 191-208.
[12] R. Nosouhi, S. Rahmati, “Finite Element Analysis of Shrinkage Phenomena in Stereolithography and Development of a New Hatching Method”, 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, 2010.