مطالعه انواع عیوب سطح غلتشی چرخ در وسائل نقلیه ریلی با هدف شناسایی به‌موقع آن

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس دفتر مهندسی و نظارت ناوگان، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران

چکیده

از جمله مهمترین اجزای هر وسیلة نقلیة ریلی، مجموعة چرخ و محور است که وظیفة انتقال تمامی نیروها از بدنه به ریل و هدایت آن را برعهده دارد. تماس چرخ و ریل در سطح غلتشی چرخ صورت می‌گیرد و ایجاد هرگونه عیب در این بخش می‌تواند علاوه بر افزایش ارتعاشات بدنه و کاهش راحتی سرنشینان، افزایش نیروهای وارده به سایر اجزا و کاهش عمر آنها را درپی داشته باشد. عدم شناسایی به‌موقع و صحیح عیب در این ناحیه سبب رشد آن و در نتیجه وقوع حوادث خواهد شد. این در حالی است که با شناسایی صحیح و به‌موقع، می‌توان برای رفع آن اقدام نمود و از بروز حوادث بعدی پیش‌گیری کرد. لازمة تشخیص و رفع عیب، توانایی شناسایی صحیح نوع و علل ایجاد آن است. در این مقاله به مطالعة انواع عیوب ایجادشده در سطح غلتشی و چگونگی شناسایی نوع عیب با توجه به شکل ظاهری آن پرداخته شده است. این اطلاعات از منابع معتبر علمی، تجربی و نیز مشاهدات صورت‌گرفته در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده است و می‌تواند در شناسایی به‌موقع عیوب و جلوگیری از بروز حوادث بعدی بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] Wickens, A. H. "2 A History of Railway Vehicle Dynamics." Handbook of railway vehicle dynamics (2006): 5.
[2] Handa, Kazuyuki, Yoshisato Kimura, and Yoshinao Mishima. "Surface cracks initiation on carbon steel railway wheels under concurrent load of continuous rolling contact and cyclic frictional heat." Wear 268, no. 1 (2010): 50-58.
[3] UIC 519: Method for determining the equivalent conicity, 1st ed., December 2004.
[4] Sawley, K. J., Wheel/rail profile maintenance, Transportation Technology Center Inc., Pubelo, Colorado.
[5] Jin, Ying, Makoto Ishida, and Akira Namura. "Experimental simulation and prediction of wear of wheel flange and rail gauge corner." Wear 271, no. 1 (2011): 259-267.
[6] Lewis, Roger, and Ulf Olofsson, eds. Wheel-rail interface handbook. Elsevier, 2009.
[7] Ekberg, Anders, Bengt Åkesson, and Elena Kabo. "Wheel/rail rolling contact fatigue–probe, predict, prevent." Wear 314, no. 1 (2014): 2-12.
[8] Deuce, R. "Wheel tread damage–an elementary guide." Bombardier Transportation (2007).
[9] Magel, Eric E. Rolling contact fatigue: a comprehensive review. No. DOT/FRA/ORD-11/24. 2011.
[10] ESR0330: Wheel Defect Manual, Technical Specialist Rolling Stock Performance Standards, Ver. 1.2, May 2013.
[11] Milošević, M., D. Stamenković, A. Milojević, and M. Tomić. "Modeling thermal effects in braking systems of railway vehicles." Thermal Science 16, no. 2 (2012): 515-526.
[12] Vernersson, Tore, Sara Caprioli, Elena Kabo, Håkan Hansson, and Anders Ekberg. "Wheel tread damage: a numerical study of railway wheel tread plasticity under thermomechanical loading." Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit 224, no. 5 (2010): 435-443.