کلیدواژه‌ها = میکروماهواره
کاربرد سیستم‌های میکروالکترومکانیکال در کنترل حرارت ماهواره‌های کوچک

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 48-55

حامد شیخ بهایی؛ فرخنده سلیمی نژاد؛ سیدعلیرضا قرشی؛ سعید حاجی علی گل


نسل جدید سیستم کنترل وضعیت میکروماهواره‌ با استفاده از عملگرهای کنترلر مومنتوم سیالی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 41-48

امیرحسین تقوی؛ احمد سلیمانی؛ تقی شجاعی