کلیدواژه‌ها = ارتعاشات
ژورنال ارتعاشات و اکوستیک

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 125-130

محمد اسدزاده


مهارکننده‌های انرژی مکانیکی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 25-30

روح‌اله حسینی؛ محسن حامدی