کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
عوامل موثر بر کیفیت هوا و کنترل توزیع آلایندگی در دره خیابانهای شهری

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 3-20

10.30506/mmep.2022.555405.2021

محمد کردوانی؛ امیر امیدوار؛ مسعود خراتی کوپایی


طراحی و ساخت خودرو پاک مجهز به پیل سوختی پلیمری دمابالا و پنل‌های خورشیدی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 23-32

سید محمدباقر مرعشی؛ سوده جمالی پاقلعه؛ مجتبی رحیمی