کلیدواژه‌ها = ترافیک
عوامل موثر بر کیفیت هوا و کنترل توزیع آلایندگی در دره خیابانهای شهری

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 3-20

10.30506/mmep.2022.555405.2021

محمد کردوانی؛ امیر امیدوار؛ مسعود خراتی کوپایی


مروری بر روش‌های مسیریابی مبتنی بر هوش محاسباتی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 49-63

10.30506/mmep.2021.138050.1861

سید حمیدرضا موسوی‌تبار؛ محمدحسن شجاعی فرد؛ مرتضی ملاجعفری