کلیدواژه‌ها = نانوسیال
بررسی عددی میدان جریان و دما جهت بهبود انتقال حرارت نانوسیال تحت تأثیر میدان مغناطیسی

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 59-65

محمدرضا نجفی؛ علیرضا شاطری


نگاهی بر خواص، عملکرد و پایداری نانوسیال‌ها و فروسیال‌ها

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 38-49

مجید ریحانی؛ آرمین عابدین؛ علی ابراهیمی ممقانی


مروری بر لوله‌های حرارتی و نقش نانوسیالات در افزایش انتقال حرارت در آنها

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 39-46

علیرضا سام دلیری؛ تورج یوسفی؛ حسین احمدی دانش آشتیانی


تأثیر نانوسیالات در بهبود فرایند جوشش استخری

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 27-41

امیر میرزا قیطاقی؛ حمید صفاری


تعیین عدد ناسلت نانوسیال در جریان درون لوله به‌کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 54-61

سمانه رستمی خنار؛ حسین احمدی دانش آشتیانی؛ اباذر وحدت آزاد