کلیدواژه‌ها = طراحͬ سیستم های دینامی ͬͺخودرو
معرفی رشته (گرایش) مهندسی خودرو

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 3-4

مسعود مسیح طهرانی