کلیدواژه‌ها = خودرو الکتریکی
مروری بر روند توسعه خودروهای پیل‌ سوختی در دنیا

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 66-80

10.30506/mmep.2023.2000601.2090

ناصر بهارلو هوره؛ سید عرفان سخنگوی


بررسی کاربرد روش جوشکاری التراسونیک در فرایند تولید باتری خودروهای الکتریکی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 13-18

محسن آقامحمدپور؛ پیمان اسماعیل زاده؛ رضا عبدی بهنق؛ بشری کرمی