نویسنده = حامد شیخ بهایی
کاربرد سیستم‌های میکروالکترومکانیکال در کنترل حرارت ماهواره‌های کوچک

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 48-55

حامد شیخ بهایی؛ فرخنده سلیمی نژاد؛ سیدعلیرضا قرشی؛ سعید حاجی علی گل


مروری بر کاربرد فناوری دیجیتایزینگ اپتیکی در فرایندهای شکل‌دهی ورق

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 9-16

حامد شیخ بهایی؛ مجید شمسی‌پور