مروری بر کاربرد فناوری دیجیتایزینگ اپتیکی در فرایندهای شکل‌دهی ورق

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد.

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

چکیده

امروزه به‌منظور ارتقای مزیت رقابتی و افزایش رقابت‌پذیری در بازار، تولید با کمترین میزان ضایعات و بالاترین کیفیت اهمیتی دوچندان یافته است. از جمله مهمترین عوامل مؤثر در ارتقای سطح کیفی محصولات، اندازه‌گیری دقیق در طی فرایند ساخت است؛ در این میان اندازه‌گیری در فضای سه‌بعدی پرکاربردترین و جامع‌ترین روش اندازه‌گیری دقیق است. از جمله روش‌های مؤثر اندازه‌گیری سه‌بعدی، دیجیتایزینگ اپتیکی یا همان استفاده از اسکنرهای سه‌بعدی است. با پیشرفت‌های جدید در حوزة دانش اندازه‌گیری نوری، کاربردهایی نوین از این فناوری در زمینه‌های گوناگون آشکار شده است. در این مقاله کاربردهای متنوع سیستم‌های اندازه‌گیری غیرتماسی اپتیکی در فرایندهای شکل‌دهی ورق مطرح شده است. برای این منظور کاربردهای عملی این فناوری در سه بخش اندازه‌گیری و اسکن سه‌بعدی سطوح به‌منظور اندازه‌گیری شکل و کنترل ابعاد ابزار و قطعات، اندازه‌گیری کرنش سه‌بعدی جهت تحلیل تغییر شکل و خواص مکانیکی ورق و در نهایت اندازه‌گیری سه‌بعدی دینامیکی به‌منظور تحلیل دینامیکی ماشین‌ها و ابزارهای شکل‌دهی ورق پرداخت بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Drvar, N., M. Gomercic, M. Horvat. “Application of the Optical 3D Measurement Methods in Sheet Metal Processing.” 8th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies, Ljubljana, Slovenia, October 2-5, 2011.
[2] Diehr, F. “Mobile Scanning without Limits – New Perspectives with Optical 3D Metrology.” VDWF im Dialog (The Magazine of the German Association of Tool and Mold Makers) 2, 2011, pp. 19–21.
[3] Galanulis, K., C. Reich, J. Thesing, D. Winter. “Optical Digitizing by ATOS for Press Parts and Tools.” Internal Publication, GOM, Braunschweig, 2005.
[4] Weckenmann, A., J. Weickmann. “Optical inspection of formed sheet metal parts applying fingers projection systems and virtual fixation.” Metrology and Measurement Systems 4, 2006, pp. 321-334.
[5] Galanulis, K. “Optical Measuring Technologies in Sheet Metal Processing.” Advanced Material Research, 6-8, 2005, pp. 19–34.
[6] Tyson, J. “Advanced Material Properties Measurements with Optical Metrology.” (No. 2011-01-0997). SAE Technical Paper, 2011.
[7] Schneider, M., H. Friebe, K. Galanulis. “Validation and optimization of numerical simulations by optical measurements of tools and parts.” IDDRG 2008 International Conference, Olofström, Sweden, June 16-18, 2008.
[8] Adolf, S., J. Thesing, H. Friebe. “Optical 3D Measuring Techniques in Cold Massive Forming Processes”, O. Erne, GOM, Braunschweig, 2011