نویسنده = مهناز ذاکری
فناوری جاده‌های هوشمند با استفاده از سلول‌های خورشیدی نانوساختاری

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 67-73

مهناز ذاکری؛ امیرحسین چهره‌آرا


کاهش شدت صوت در خروجی موتور جت به‌کمک نازل دندانه‌دار

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 31-38

محمد امیان؛ سهند گلرنگ؛ مهناز ذاکری


کاربرد پیل‌های سوختی در سیستم پیشرانش هواپیماهای بدون سرنشین سبک

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 16-25

جاماسب پیرکندی؛ مهناز ذاکری