نویسنده = رسول محرمی
بررسی تخمین تنش با تکنیک مغناطیسی بارک‌هاوزن

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 39-46

رسول محرمی؛ حمید علیزاده


تحلیل تجربی تنش با پردازش تصاویر دیجیتال

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 45-52

رسول محرمی؛ سیده فایزه موسوی