مروری بر سامانه‌های دینامیکی خودرو و کاربرد ریزچرخش‌سنج در آنها

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 سیستم‌های دینامیکی خودرو، دانشکده خودرو، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خوردو، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

امروزه بسیاری از سامانه‌های گوناگون برای بالابردن کارایی و کیفیت خودروهای نوین بکار گرفته می‌شوند، که بیشتر آن‌ها در زمره رویکردهای فعال قرار دارند. پیادهسازی رویکرد فعال نیازمند بکارگیری حسگرهای مناسب است، ازین رو طراح باید به شناخت مناسبی در هر دو زمینه دست یابد. واپایش الکترونیکی پایداری، سامانه واپایش کشش و برنامه پایداری الکترونیکی از دسته این سامانه‌ها هستند. از دیدگاه مدلسازی در هر مدل ریاضی خودرو (یا سامانه‌های دینامیکی وابسته آن) هرگاه ورودی مدل شامل سرعت یا شتاب زاویه‌ای باشد، آنگاه برای پیاده سازی مدل نیاز به ژیروسکوپ خواهد بود. مقاله پیش‌رو نخست با معرفی سامانه‌های دینامیکی خودرو و بررسی برخی از مدل‌های متداول این سامانه‌‌ها، نخست جایگاه ژیروسکوپ در خودرو را بررسی می‌کند، سپس با معرفی و ارزیابی ژیروسکوپ‌های MEMS و شناسه‌های کارایی‌شان، بازه مناسب این شناسه‌ها را برای کاربرد در خودرو بدست می‌دهد. چارچوب کاری این مقاله برای پاسخ‌گویی به دو پرسش بنیادین نهاده شده است؛ نخست، چه سامانه‌های خودرویی نیازمند ژیروسکوپ هستند؟ دوم، برای این کاربردهای خودرویی چه نوع ژیروسکوپ‌هایی مناسب اند؟

کلیدواژه‌ها