امرژی

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، گروه مهندسی مکانیک

2 مهندسی مکانیک-دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

امرژی مقدار انرژی است که در تحولات مستقیم و غیر مستقیم برای تولید محصول یا خدمات مصرف می شود. امرژی یک اندازه از تفاوت های کیفی بین اشکال مختلف انرژی است. امرژی بیان تمام انرژی مورد استفاده در فرآیندهای کاری است که محصول یا خدمات را در واحدهای یک نوع انرژی تولید می‌کند که شناخت این تفاوت های کیفیت یک مفهوم کلیدی است. سرمقاله مورد نظر، در ابتدا به تاریخچه ای از به وجود آمدن و شکل گیری امرژی بحث شده است. برای درک مفهومی امرژی، تعریفی از امرژی بیان شده که بر پایه ای که امرژی بر آن تکیه کرده، مختصر بحث شده است. سپس زبان سیستمی و نموداری امرژی با تعاریف نمادهای آن توضیح داده شده است. همچنین به روش محاسبه نسبت امرژی و فرمول های مربوط به آن پرداخته شده است. در ادامه، به تجزیه و تحلیل امرژی از یک دستگاه سوزاندن چوب و ارزیابی میزان دی اکسید کربن از سوزاندن چوب بحث شده است.

کلیدواژه‌ها