مطالعه عددی تأثیر جانمایی دریچه‌‌های خطی اسلات بر توزیع هوای فضاهای جمعیتی

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشکده محمد منتظری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان خراسان رضوی، ایران

2 مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک) ، تهران

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین مسائلی که در طراحی فضاهای ساختمانی باید در نظر گرفته شود، ایجاد شرایط مناسب آسایش حرارتی برای افراد است. برای فراهم آوردن شرایط مناسب حرارتی از سیستم‌های تهویه مطبوع استفاده می‌شود. در فضاهای بزرگ ساختمانی مانند آمفی‌تئاترها و یا تالارها، توزیع مناسب دما و سرعت هوا تأثیر زیادی بر ایجاد آسایش حرارتی محیط دارد از‌این‌رو تنظیم مناسب توزیع دما و سرعت هوا در این فضاها حائز اهمیت است. ازجمله مواردی که به‌طور مستقیم بر توزیع دما و سرعت هوا تأثیرگذار است، جانمایی دریچه‌های ورودی و خروجی هوا است. در بسیاری از فضاهای جمعیتی به دلیل ملاحظات معماری، بر استفاده از دریچه‌های خطی تأکید می‌شود لذا یک فضای جمعیتی خاص با ابعاد 24.4×18.45×5 متر به‌عنوان نمونه موردبررسی قرار گرفته است. برای دست‌یابی به شرایط آسایش حرارتی مناسب‌تر با توجه به محدودیت‌های اجرایی، دو حالت مختلف جانمایی دریچه‌های ورودی هوا و دو حالت برای جانمایی دریچه‌های خروجی هوا، در نظر گرفته شده است. برای مقایسه میان چهار حالت مختلف از نرم‌افزار فلوئنت استفاده شده است. با توجه به اینکه برای حل میدان جریان از روش عددی استفاده شده لذا برای اطمینان از صحت جوابهای روش حل، نتایج عددی با نتایج تجربی قیاس گردیده است. با توجه به شرایط هندسی و فیزیکی پروژه و همچنین کارایی این فضا نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که جانمایی دریچه‌ها در حالتی که دریچه‌های خطی در امتداد بردار عمود بر سطح دریچه‌های خروجی قرار داشته باشند، شرایط مناسب‌تری را از نظر آسایش حرارتی، برای افراد فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها