معرفی انواع ماشین‌های انباشت و برداشت در انبارهای بزرگ مواد فله

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

چکیده

انبارهای بزرگ ذخیره مواد فله، کاربرد گسترده‌ای در صنایع مرتبط با این مواد دارند. این انبارها در صنایع سیمان، فولاد و معدن نقش مؤثری در عملکرد کارخانجات و ایستگاه‌های بارگیری مواد دارند. در اکثر موارد، برداشت و انباشت در این انبارها به صورت مکانیزه و با استفاده از ماشین‌های مخصوص این کار انجام می‌شوند. برای انتخاب درست ماشین‌های انباشت و برداشت، شناخت همه جوانب انبارها و این ماشین‌ها ضروری است. تلاش این مقاله معرفی انواع ماشین‌های انباشت و برداشت در انبارهای بزرگ است. برای این منظور، در ابتدا انواع این انبارها و روش‌های انباشت و برداشت معرفی شده‌اند. همچنین مبحث همگن‌سازی و اختلاط که در انبارهای بزرگ اهمیت دارد به صورت مقدماتی معرفی شده‌است. در بخش‌های بعدی سعی شده‌است که انواع پر کاربرد ماشین‌های انباشت، ماشین‌های برداشت و ماشین‌ها مرکب با شرح عملکرد و ذکر مشخصه‌های مؤثر در انتخاب آن‌ها معرفی شوند. در نهایت روند انتخاب نوع انبار و ماشین‌های مربوطه به صورت کلی ذکر شده‌است.

کلیدواژه‌ها