روش‌های نوین کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودرو‌های ساخت‌وساز

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا

2 پژوهشگاه هوافضا

چکیده

هزینه مصرف سوخت در ماشین‌آلات ساختوساز یکی از مهمترین فاکتورهای پیش رو در کاربرد این تجهیزات است. استفاده از موتور‌های دیزل در خودرو‌های خارج جاده‌ای یک منبع مهم در تولید اکسید‌های ازت و ذرات معلق 10 هستند. میزان انتشار آلایندگی اکسید‌های ازت در خودرو‌های خارج جاده‌ای (ساخت‌و‌ساز و معدنی) g/kg 6/46 و میزان انتشار ذرات معلق10 g/kg 5/5 می‌باشد. آمار دقیقی از هزینه‌های مصرف سوخت ماشین‌آلات ساخت‌وساز در دسترس نیست تنها با مراجعه به کاتالوگ این خودروها می‌توان میانگین هزینه مصرف سوخت این خودروها را به دست آورد. با توجه به بالا بودن هزینه سوخت، به حداقل رساندن مصرف سوخت امری ضروری است. عوامل مؤثر در مصرف سوخت این خودروها بسیار متنوع است. تغییرات اب و هوایی مانند تغییر فشار، دما، رطوبت، انتخاب نوع سوخت، نوع گیربکس مورد استفاده در خودرو در میزان مصرف سوخت و آلایندگی و راندمان کاری موتور مؤثرند. در این مقاله قصد بر این است با در نظر گرفتن استانداردهای معتبر امریکا و اروپا با بهره‌گیری از روش‌های نوین مانند: هیبرید کردن، تعویض بهینه دنده، افزودن هیدروژن به سوخت دیزل، تعیین سیکل‌های کاری بهینه و استفاده از کاتالیزور اکسیداسیون، مصرف سوخت و آلایندگی این خودروها را به حداقل رسانده شود.

کلیدواژه‌ها