ضریب ارتجاعی، عامل پنهان برگشت سفارش‌های چند میلیونی چاپخانه‌های فلکسوگرافی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 کارشناسی چاپ، دانشگاه علمی کاربردی واحد ۵ تهران

چکیده

در این مقاله نحوه محاسبه دقیق و درست ضریب ارتجاعی (ضریب کاهش) کلیشه‌های منعطف در چاپ فلکسوگرافی مورد بحث قرار می‌گیرد. ابتدا اشتباهات رایجی که بسیاری از چاپکاران در محاسبه این عدد مرتکب می‌شوند، مطرح می‌شود. سپس دلیل هر اشتباه و این که چرا نباید آن اشتباه را مرتکب شد، گفته می‌شود. روابط ریاضی که برای محاسبه ضریب ارتجاعی استفاده می‌شود با بیان مفهوم هر یک از پارامترهای موجود در روابط توضیح داده می‌شود. همچنین ساختار نوردهای چاپ استوانه‌ای استاندارد (نوردهای چرخ‌دنده‌دار) و تأثیر پارامترهای طراحی اجزای مکانیکی چرخ‌دنده نورد چاپ در نحوه کارکرد دستگاه چاپ و محاسبه ضریب کاهش بیان می‌شود. علاوه بر این، میزان کشیدگی کلیشه با استفاده از تئوری خمش خالص در مکانیک مواد ارائه می‌شود. در آخر، با ذکر مثالی واقعی، نحوه درگیر شدن نوردهای چاپ، فشار و آنیلوکس و نحوه محاسبه درصد کاهش نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] MultiMedia LLC. MS Windows NT kernel description, 1999. https://workflowhelp.kodak.com/display/PRINSAG80/Flexodistortion.
[2] Association, Flexographic Technical et al. Flexography: Environment and Safety, Bar Codes, Quality Control: Principles and Practices. Foundation of flexographic technical association, 5th ed. , 1999.
[3] MacDermid Printing Solutions. Distortion correction factors for proper negative preparation, 2008.