بررسی اتلاف حرارت خطوط لوله و طراحی و انتخاب پیمایش گرمایی الکتریکی مناسب

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور سازه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و هماهنگ‌کننده مهندس شرکت کیمیای پارس خاورمیانه

چکیده

برخی از سیالات که دارای نقطه انجماد بالاتر از صفر هستند در صنعت به تنهایی با عایق کاری قابل نگهداری نمی باشند و به منظور مایع نگه داشتن آنها جهت مصارف مورد نیاز و قابلیت انتقال آسان در چنین مواقع به یک سیستم کنترل و حفظ دمای سیال در درجه حرارت مورد نیاز به شدت احساس می گردد. یکی از روش های حفظ دمای سیال روش استفاده از انرژی گرمایی برقی می‌باشد. این روش به سه منظور الف: جلوگیری از انجماد سیال داخل لوله یا تجهیز ب: حفظ و نگهداری دمای آن پ: افزایش و کنترل دمای آن تا رسیدن به دمای مورد نیاز. برای محاسبات اتلاف حرارت و همچنین افزایش درجه حرارت تا دمای مورد نیاز اقدام به محاسبه اتلاف حرارت کلی کرده و با توجه به جداول مربوط به وندور و سازنده سیستم الکتریکال ترسینگ  نسبت به انتخاب نوع  سیستم  الکتریکال همچنین مقدار و نوع کابل مورد نیاز اقدام می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


ندارد