بررسی سیستم های گرمایش کابین خودروهای هیبرید و الکتریکی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

گرمایش کابین در خودروهای هیبرید و الکتریکی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این خودروها بر خلاف خودروهای احتراق داخلی از منبع گرمایی مانند موتور احتراق داخلی برخوردار نمی‌باشند. بنابراین تامین انرژی مورد نیاز جهت گرمایش در کابین سرنشین برای این نوع از خودروها دارای دشواری‌هایی می‌باشد. تحقیقات علمی و عملی پیرامون این موضوع صورت گرفته است ولی هنوز این مساله جزو مهمترین دغدغه‌های تولید کنندگان این نوع از خودروها می‌باشد. هدف از این مقاله بررسی انواع روش‌های گرمایش کابین خودرو و کارهای صورت گرفته در این خصوص می‌باشد. در این راستا، به بررسی روشهای گرمایش با مواد دارای ضریب دمایی مثبت، سیستم پمپ حرارتی، مواد مگنتوکالریک، ترموالکتریک، مادون قرمز پرداخته شده است. در ادامه به نتیجه‌گیری و بیان پیشنهادات جهت ادامه کار پرداخته شده است. با توجه به مزایا و معایب هر روش، استفاده از ترکیب و هیبرید روشهای مختلف نظیر پمپ حرارتی و گرمایش موضعی به منظور جبران نواقص هر روش پیشنهاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] M. Ehsani, Y. Gao, S. E. Gay and Emadi, A. Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles: fundamentals, theory, and design. CRC press., USA, 2009.
[2] MohammadiAghdash, M. Check air conditioning in hybrid and electric cars. Master’s thesis, Iran University of Science and Technology, Iran, 8 2016.
[3] J.Lee, S.Kwon, Y.LimM.ChonandKim, D. Effectofairconditioning on driving range of electric vehicle for various driving modes. in SAE Technical Paper. SAE International, 03 2013.
 [4] R. Musat, and E. Helerea. Characteristics of the ptc heater usedinautomotivehvacsystems. inIFIPAdvancesinInformation and Communication Technology, vol. 314. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.
[5] Y. H. Shin, S. K. Ahn and Kim, S. C. Performance characteristics of ptc elements for an electric vehicle heating system. Energies, (10: 813):1–9, 2016.
 [6] Qi, Zhaogang. Advancesonairconditioningandheatpump system in electric vehicles – a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38:754 – 764, 2014.
 [7] C. Vasile, A. Nume, M. Risser C. Muller C. Applications and Imbs, I. A. Thermo-magnetic innovative technology for green automotive applications 2 multiphysiscs problem formulation. in Computer Applications in Environmental Sciences and Renewable Energy, pp. 11–17, 2014.
[8] Bell, L. E. Cooling, heating, generating power, and recovering waste heat with thermoelectric systems. Science, 321 5895:1457–61, 2008.
[9] A. Frohner, D. Dvorak, T. Bäuml and Simic, D. Novel heating concept for full electric vehicles. pp. 2–5. Springer Vienna, 2015.