بررسی دلائل شکست شیر دروازه‌ای در مخزن تی 901

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس مهندسی مکانیک، واحد تحقیق و توسعة شرکت نفت پارس

چکیده

در این مقاله عواملی که منجر به شکست شیر کشوئی یا دروازه‌ای[i] مخزن ذخیرة اکسترکت فورفورال[ii] می‌شود، بررسی می‌شود. شکست شیر در مخزن‌های ذخیره می‌تواند به بروز خسارت‌های سنگین اقتصادی، زیست محیطی و جز این‌ها بیانجامد. برای این منظور لازم است سه عامل مهم ساختار درونی شیر، تنش‌های ناشی از نشست مخازن در دراز مدت و نهایتاً عوامل بروز شکست در مواد ترد بررسی شود. این عوامل در کنار هم، شرایط مساعد برای بروز پدیدة شکست در این گونه شیرها را فراهم می‌کنند.[i]. Gate Valve


[ii]. Furfural Extract

کلیدواژه‌ها


[1] حائریان، علی. آشنایی با خواص مکانیکی مواد، مرکز نشر دانشگاهی.
[2] شیرخورشیدیان، اکبر. هندبوک انتخاب شیرهای صنعتی، تهران: طراح، 1387.
[3] نوری قمشه، مرتضی، روزبه منصوری. طراحی مخازن ذخیرة اتمسفریک با نرم‌افزار TANK، اندیشه‌سرا.
[4] مولوی، حامد، محسن خورسند. طراحی Piping ، اندیشه سرا، 1384.
[5] بینش، مسعود. تئوری و عملی علم مواد، تهران: طراح، 1386.
[6] Akhavan-Zanjaniو Ali, "Settlement Criteria for steel Oil Storage Tanks", Research Student, 2009
[7] Skousen, Philip L., Valve Handbook, McGraw-Hill, 2004.
[8] Myers, Philip E., Aboveground Storage Tanks, McGraw-Hill, 1997.
[9] Petrospection Home Page, http://www.petrospection.com.au (accessed 25 Feb 2013)