روش فراصوت لیرزی در ارزیابی‌های غیرمخرب

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

با گسترش علوم، لیزر وارد زمینه‌هایی گسترده‌تر از ‌جمله دانش روبه رشد فراصوت[i] نیز شده است. امروزه روش‌های بازرسی فراصوتی به‌طور گسترده‌ای جهت ارزیابی‌های غیرمخرب مواد و قطعات گوناگون به‌کار می‌رود. ترکیب دو روش لیزر و فراصوت منجر به کشف روشی متفاوت در ارزیابی غیرمخرب قطعات با کاربردهای جدید و سودمند شده است. تولید امواج فراصوت توسط لیزر بدون نیاز به مادة واسط می‌باشد و از طرف دیگر به‌کمک این روش می‌توان تمامی حالت‌های موج شامل امواج ریلی[ii]، عرضی افقی، عرضی عمودی و طولی را تحریک کرد. لیزرهای پالسی می‌توانند منابع خوبی در سیستم فراصوت لیزری باشند. نمایان‌سازی نوری امواج فراصوتی، به‌طور کلی توسط تداخل‌سنجی و یا تجهیزات دیگر، جهت اندازه‌گیری جابه‌جایی سطح استفاده می‌شود.[i]. ultrasound


[ii]. Reyleigh

کلیدواژه‌ها


[1] C B Scruby and L E Drain, Laser Ultrasonics Techniques and Applications, Adam Hilger, 1990.
[2] Donald O. Thompson and Dale E. Chimenti, Review of progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, Vol. 25A, AIP, 2006.
[3] Peter J. Shull, Nondestructive Evaluation Theory Techniques and Applications, Marcel Dekker.
 
 
[4] J. David N. Cheeke, Fundamentals and Applications of Ultrasonic Waves, CRC Press, 2002.
[5] William T. Silfvast, Laser Fundamentals, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004.
[6] Paul E. Mix, Introduction to Nondestructive Testing, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2005.
[7] Jack Blitz and Geoff Simpson, Ultrasonic Methods of Non-destructive Testing, Chapman & Hall, 1996.
[8] R. S. Sharpe, Research Techniques in Nondestructive Testing, Vol. 7, Academic Press, 1984.
[9] Roderic K. Stanley, technical editor, Patrick O. Moore and Paul Mclntire, editors, Nondestructive Testing Handbook, 2nd ed., American Society for Nondestructive Testing, INC, 1995.
[10] D. Schneider, R. Hofmann, T. Schwarz, T. Grosser, E. Hensel, Evaluating surface hardened steels by laser-acoustics, Surface & Coating Technology, Elsevier, 2012.