بررسی و نحوة عملکرد فناوری اسکن سه‌بعدی با لیزر در تهیة نقشه‌های ازبیلت صنعتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران

چکیده

در صنایع مختلف همچون پالایشگاهی، نفت، فولاد، ساختمان سازی و جز این‌ها، پس از اتمام هر پروژه و احداث و تأسیس واحدهای صنعتی، به‌طور معمول کارفرمایان از پیمانکاران تقاضای نقشه‌های ازبیلت یا چون‌ساخت می‌کنند. هدف از تهیة این مدارک این است که کارفرما پس از اتمام پروژه، نقشة نهایی و اجراشده را در دست داشته باشد تا چنانچه لازم شد، تغیراتی در تأسیسات و تجهیزات، پایپینگ، تجهیزات ثابت صنعتی، پست‌های برق، خطوط انتقال آب و جز این‌ها بدهند و یا اگر به تعویض و تعمیرات نیاز بود، نقشة نهایی را داشته باشند و مطابق با آن، پروژة جدید طراحی و اجرا شود. از جمله روش‌های تهیة ازبیلت استفاده از نیروهای متخصص نقشه‌بردار است که پس از اتمام پروژه به درخواست پیمانکار در سایت حضور می‌یابند و شروع به اندازه‌گیری و در نهایت تهیة نقشه‌های صنعتی می‌کنند. در کشورهای صنعتی پیشرفته همچون آلمان روشی نو ارائه شده است که تهیة این نقشه‌ها تنها توسط یک دستگاه اسکن لیزری انجام می‌شود. این روش که از روش‌های رایج بسیار سریع‌تر، ارزان‌تر، کم‌خطرتر است و با دقت بالایی انجام می‌شود. در این مقاله این فناوری نو به‌صورت کامل بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] H, Son, F. Bosché, C. Kim, As-built data acquisition and its use in production monitoring and automated layout of civil infrastructure: A survey, Advanced Engineering Informatics, Vol. 29, No. 2 pp. 172-183, 2015.
[2] K. Kawashima, S. Kanai, H. Date, As-built modeling of piping system from terrestrial laser-scanned point clouds using normal-based region growing, Journal of Computational Design and Engineering Vol. 1, No. 1, pp. 13-26, 2014.
[3] J. Li, J. F. Li, Q. Yu, Q. N. Chen, S. Xie, Strain-based scanning probe microscopies for functional materials, biological structures, and electrochemical systems, Journal of Materiomics, Vol. 1, No. 1 pp. 3-21, 2015.
[4] C. Wang, Y. K. Cho, Application of As-built Data in Building Retrofit Decision Making Process, Procedia Engineering, Vol. 118, pp. 902-908, 2015.
[5] J. Lee, H. Son, C. Kim, C. Kim, Skeleton-based 3D reconstruction of as-built pipelines from laser-scan data, Automation in construction, Vol. 35, pp. 199-207, 2013.
[6] H. Son, C. Kim, C. Kim, 3D reconstruction of as-built industrial instrumentation models from laser-scan data and a 3D CAD database based on prior knowledge, Automation in Construction, Vol. 49, pp. 193-200, 2015.
[7] E. Tekin, A Method for Traceability and “As-built Product Structure in Aerospace Industry, Procedia CIRP, Vol. 17, pp. 351-355, 2014.
[8] L. Díaz-Vilariño, S. Lagüela, J. Armesto, P. Arias, Indoor daylight simulation performed on automatically generated as-built 3D models, Energy and Buildings, Vol. 68, pp. 54-62, 2014.
[9] Q. Fu, L. Yang, Visualization studies of the spray from swirl injectors under elevated ambient pressure, Aerospace Science and Technology, Vol. 47, pp. 154-163, 2015.