بررسی استانداردسازی و شبیه‌سازی در صنعت خودروی هیبرید الکتریک

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

طی سالیان گذشته موضوع خودروهایی با سوخت سبز ازجمله مهم‌ترین مواردی بوده است که توجه محققان و صنایع را به‌خود جلب کرده است. در ایران نیز این موضوع، با توجه به برنامه‌های کلان کشوری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما گسترش این صنعت معطوف به برآوردن نیازهای توسعه‌ای آن در کشور است؛ نیازهایی که مهم‌ترین آنها توجه به ارائة استاندارد مناسب تولید و گسترش مفاهیم شبیه‌سازی آن در صنایع مرتبط می‌باشد. در این مقاله ابتدا وضعیت استانداردسازی در صنعت خودروهای هیبرید الکتریک بررسی و در ادامه پاره‌ای از عوامل مؤثر در استانداردسازی در فرایند دورگه‌کردن ارائه می‌شود. سپس تلاش خواهد شد تا ابتدا اهمیت و جایگاه شبیه‌سازی در هیبریداسیون بررسی و در نهایت با معرفی پارامترهای موردنیاز شبیه‌سازی، امکان بررسی و مقایسة نرم‌افزارهای گوناگون در حوزة طراحی و مدل‌سازی مهیا شود، تا از این طریق زمینة عملیات نرم‌افزاری در دورگه‌کردن فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] سند چشم انداز بیست‌سالة جمهوری اسلامی ایران.
[2] پورشمس، مهرداد. استانداردهای شرکتی، مرکز آ‌موزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1384
[3] اهداف و سیاست­های توسعة صنعت خودرو در افق سال1404، وزارت صنایع و معادن، شورای سیاست­گذاری صنعت خودرو، سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، زمستان 1388
[4] عالی‌نهاری، علی­رضا، نقش استانداردها در طراحی و ایمنی خودرو، اولین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، تهران: دانشگاه تهران، 1384.
[5] International Energy Agency, Annual light duty vehicle sales, Blue map scenario, 2000-2050.
[6] صالحی، غلامرضا، مجید عمیدپور، عقیل براتی ملایری، احسان­الله حق­دوست، موسی مراتی­زمان، الهام نبی­پورافروزی، "تخمین پتانسیل بازاری خودروهای هیبریدی در کشور و ارزیابی فنی واقتصادی آن"، کنفرانس بهینه­سازی مصرف انرژی، 1389.
[7] Karbowski, D., A. Rousseau, S.Pagerit, and P. Sharer. “Plug-in Vehicle Control Strategy: From Global Optimization to Real Time Application.” 22th International Electric Vehicle Symposium (EVS22), Yokohama, October 2006.
[8] Montazeri, M., M. Naghizadeh. “Development of Car Driving Cycle for City of Tehran” International Journal of Environment and Pollution, IJEP, 2007.
[9] Montazeri, M., M. Asadi. “Intelligent Approach for Parallel HEV Control Strategy Based On Driving Cycles." Journal of Systems Science, 2011.
[10] Aymeric Rousseau and Maxime Pasquier. “Validation of a Hybrid Modeling Software (PSAT) Using Its Extension for Prototyping (PSAT-PRO).” Global Powertrain Congress, Michigan, USA, 2001.