بررسی نیروگاه‌های برقابی کوچک در ایران و برخی از کشورهای جهان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

باتوجه به محدودیت منابع فسیلی و آثار مخرب زیست محیطی حاصل از مصرف  آنها و نیز با توجه به افزایش جمعیت در کرة زمین و نیاز روزافزون بشر به انرژی، تمایل به استفاده از انرژی‌های پاک در تولید برق افزایش چشمگیری یافته است. در آینده‌ای نه‌چندان دور، برق حاصل از انرژی‌های نو سهم بیشتری از انرژی الکتریکی مورد نیاز بشر را به خود اختصاص خواهد داد. عدم آلایندگی محیط زیست، ایجاد فرصت‌های شغلی و امکان رشد و توسعة مناطق محروم و دورافتاده، کاهش تلفات توزیع و کاهش آثار مخرب اکولوژیکی ناشی از احداث سدهای بزرگ ازجمله  مزایای اجرای طرح‌های استفاده از انرژی‌های پاک در تولید برق است. از میان منابع انرژی تجدیدشونده، استفاده از انرژی منابع آبی جهت راه‌اندازی نیروگا‌ه‌های برقابی کوچک، به‌سبب مزایای فراوانی که نسبت به سایر نیروگا‌ه‌ها دارد، دارای اهمیت فراوانی است. در این مقاله پس از معرفی کلی این نیروگاه‌ها، نخست اجزای تشکیل‌دهندة‌ آنها بررسی می‌شود، سپس به مزایا و محدودیت‌های این دسته از نیروگاه‌ها اشاره می‌شود. در ادامه، نحوة مکان‌یابی، ظرفیت نصب و برآوردی از هزینة احداث نیروگاه‌های کوچک تحلیل می‌شود و در نهایت به بررسی آنها در ایران و جهان با ارائة آمار و ارقام پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] شمس، مهرداد، مبانی نیروگاه­های آبی کوچک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، چاپ اول، 1385.
[2] هوسمی، پونه، دیان، بلال. "بررسی اهمیت بکارگیری نیروگاه­های برقابی کوچک و اثرات زیست محیطی آن در استان گیلان"، اولین همایش ملی انرژی‌های نو و پاک، همدان، 1392.
[3] عنایتی، عباسعلی و همکاران. "ارزیابی فنی و اقتصادی احداث و بهره‌برداری نیروگاه برقابی کوچک در غرب مازندران"، پنجمین کنفرانس ملی نیروگاه­های برق، اهواز، 1391.
[4] نیکو، توران و همکاران. "پتانسیل‌های نیروگاه‌های برق آبی کوچک دراستان خوزستان"، هجدهمین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، 1382.
[5] اخروی، محمدجواد. "پتانسیل‌ها و نقش نیروگاه­های برقابی کوچک در تأمین انرژی الکتریکی کشور"، اولین کنفرانس بین‌المللی سد و نیروگاه‌های آبی، تهران، 1390.