مروری بر انواع سیستم‌های سرمایش خورشیدی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پیل سوختی حرارت‌بالا دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

2 عضو هیئت علمی گروه فیزیک و گروه پژوهشی پیل سوختی حرارت‌بالا دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

امروزه بشر با دو بحران بزرگ روبروست: از یک طرف جوامع صنعتی و شهرهای بزرگ با مشکل آلودگی محیط زیست مواجه‌اند و از طرف دیگر دیده می‌شود که منابع مواد اولیه و سوخت مورد نیاز به‌سرعت در حال اتمام است. می‌توان گفت که امروزه تقابلی میان تقاضای سرما و افزایش تابش و میزان ساعات آفتابی در تابستان وجود دارد؛ اما می‌توان با استفاده از انرژی خورشید تا حدودی نیاز به تولید برودت را برطرف ساخت. در این مقاله انواع روش‌هایی که با حرارت خورشیدی تولید سرما می‌کنند تشریح و با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


[1] زمانی محی آبادی, مصطفی, سید علی اکبر صفوی. "بهینه‌سازی ضرایب کنترل‌کنندة PID نیروگاه 250 کیلوواتی خورشیدی شیراز توسط الگوریتم ژنتیک." بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللی برق. تهران, 1392.
[2] زمانی محی‌آبادی, مصطفی, سید علی اکبر صفوی. "طراحی کنترل‌کنندة فازی برای دمای روغن خروجی از مزرعة کلکتور نیروگاه 250 کیلوواتی خورشیدی شیراز. "بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق. تهران، 1392.
[3] Gschneidne, K., V. Pecharsky. “Thirty years of near room temperature magnetic cooling.” where we are today and future prospects, (2008): 31, 945-961.
[4] vella, G. J. I. bharris, H. J. Goldsmid. “A solar thermoelectric refrigerator.” Solar Energy, (1976):4, pp. 355-359.
[5] Matthew, E., W. M. Poese, M. W. Smith, W. M. Robert, “Thermoacoustic refrigeration for icecream sales”, 2014.
[6] Silva, D.J, J. Ventura, J. P. Araújo, A. M. Pereira. “Maximizing the temperature span of a solid state active magnetic regenerative refrigerator.” Journal of Applied Energy, (2014):1149-1154.
[7] فلاحتکار, امیر, حمیدرضا اخوان ارمکی. "طراحی یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی در شهر تهران و بررسی عملکرد این سیستم در مقایسه با چیلرهای جذبی رایج." نشریة انرژی ایران، 1390.
[8] زمانی محی‌آبادی, مصطفی, سید علی اکبر صفوی, سید وحید نقوی, سید محمد حسام محمدی. "طراحی و توسعة یک محیط شبیه‌ساز جهت نیروگاه 250 کیلووات خورشیدی شیراز بر پایة مدل‌سازی ترکیبی." نشریة انرژی ایران، 1391.
[9] Lafta Rashid, F., I. Kaittan Fayyadh, A. Hashim, Z. Omran Muse, Z. Zouher. “Liquid paraffin wax solar absorption refrigerator system.” Elixir Elec. Eng. (2012): 9607-9611.
[10] Badawy, M. T. “Cycle analysis for solar ejector refrigeration and distillation system.” World Renewable Energy Congress. (1998):2076-2079.
[11] Sarbu, I., C. Sebarchievici. “Review of solar refrigeration and cooling systems.” Journal of Energy and Buildings. (2013): 286-297.
[12] Zheng, W., W. Worek. “Numerical Simulation of Combined Heat and Mass Transfer Processes in a Rotary Dehumidifier.” Numerical Heat Transfer, Part A., 1993): 211-232.
[13] Yang San, J., S. CHSIAU. “Effect of Axial Solid Heat Conduction and Mass Diffusion in a Rotary Heat and Mass Regenerators.” Int. J. Heat Mass Transfer, (1993): 2051-2059.
[14] Yin, Y., X. Zhang, Z. Chen. “Experimental study on dehumidifier and regenerator of liquid desiccant cooling air conditioning system.” International Journal of Refrigeration, (2007): 861-872.
[15] اژئیان, مجتبی, منصور کیانپور راد, علیخانی فریدون. "مروری بر شیوه‌های سرمایش خورشیدی." همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف، کرمان, 1390.