معرفی انواع سیکل‌های تبرید اجکتوری با اجکتورهای دومرحله‌ای

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان

چکیده

سیکل‌های تبرید اجکتوری با اجکتورهای دومرحله‌ای مزیت‌های عمده‌ای نسبت به حالت تک‌مرحله‌ای دارند؛ از آن جمله می‌توان به امکان استفاده در فشارهای مطلق پایین‌تر از فشار سیستم تک‌مرحله‌ای و همچنین فراهم‌بودن شرایط کاری در گسترة دماهای گوناگون تبخیرکننده اشاره کرد. اجکتورهای دومرحله‌ای به‌صورت موازی در مواجهه با بار ورودی بالا و به‌حالت سری در فشارهای مطلق پایین مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف این مقاله ارائة نمونه‌هایی متفاوت از آرایش سیکل‌های تبرید اجکتوری با اجکتورهای دومرحله‌ای، همچنین بیان نحوة عملکرد و مزیت هریک از آنها، به‌منظور ترویج و گسترش تحقیقات روی این نوع سیکل‌ها می‌باشد. به‌طور کلی، مزیت اجکتورهای چندمرحله‌ای موازی نسبت به اجکتورهای چندمرحله‌ای حالت سری این است که اگر در یکی از اجکتورهای سیستم خرابی به‌وجود آید، می‌توان بدون ایجاد مشکل در سیستم آن را به‌منظور تعمیر و یا جایگزینی از سیستم جدا کرد.

کلیدواژه‌ها


[1] باغبان، مجتبی، زهره شمس، مهران عامری، "مطالعة مقایسه­ای اجکتور در یک سیکل تبرید اجکتوری"، کنفرانس سالانة مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، 1388.
[2] Keenan, J. H., E. P. Neumann. "A Simple Air Ejector", Journal Applied Mechanics-TASME, Vol. 64, 1942.
[3] Kairouani, L., M. Elakhdar, E. Nehdi, N. Bouaziz. "Use of Ejectors in a Multi evaporator Refrigeration System for Performance Enhancement." International Journal of Refrigeration, Vol. 32, No. 6, 2009.
[4] Zhu, Y., W. Cai, Ch. Wen, Y. Li. "Numerical Investigation of Geometry Parameters for Design of High Performance Ejectors", Applied Thermal Engineering, Vol. 29, No. 5, 2008.
[5] Selvaraju, A., A. Mani. "Experimental Investigation on R134a Vapour Ejector Refrigeration System." International Journal of Refrigeration, Vol. 29, 2006.
[6] Sun, D.W. "Comparative study of the performance of an ejector refrigeration cycle operation with various refrigerates." Energy Conversion & Management, Vol. 40, 1999.
[7] Chaiwongsa, P., S. Wonwises. “Effect of throat diameters of the ejector on the performance of the refrigeration on cycle using a two-phase ejector as an expansion device“, Department of mechanical engineering, university of technology Thonburi, Bangkok, 2007.
[8] Milazzo, A., A. Rocchetti, I.W. Eames, "Theoretical and experimental activity on Ejector Refrigeration", Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Firenze, via di S.Marta, 3, 50139 FIRENZE, italy, 2013.
[9] Yu, Jianlin, Xin Song, Ming Ma, “Theoretical study on a novel R32 refrigeration cycle with a two-stage suction ejector”, Department of Refrigeration & Cryogenic Engineering, School of Energy and Power Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049,PR China, 2013.
[10] Pridasawas, W. “Solar-Driven Refrigeration Systems with Focus on the Ejector Cycle”, Division of Applied Thermodynamics and Refrigeration Department of Energy Technology, Stockholm, October 2006.
[11] Jaruwongwittaya, T., G. Chen, “Application of Two Stage Ejector Cooling System in a Bus”, Institute of Refrigeration and Cryogenics, National Key Laboratory of Clean Energy Utilization, Zhejiang University, 38 Zheda Road, Hangzhou, Zhejiang 310027, PR China, 2012.
[12] Cen, J., P. Liu, F. Jiang, “A novel transcritical CO2 refrigeration cycle with two ejectors”, Key Laboratory of Renewable Energy and Gas Hydrate, Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences, No. 2, Nengyuan Rd., Guangzhou 510640, China.
[13] Grazzini, G., A. Rocchetti, “Numerical optimization of a two-stage ejector refrigeration plant”, Dipartimento di Energetica ‘‘S. Stecco’’, Universita` di Firenze, Via di Santa Marta, 3, 50139 Firenze, Italy, 2002.