بیونیک؛ لنزی از جنس مهندسی برای کشف ایده‌های نو

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس مهندسی مکانیک، گروه مکانیک، دانشکده فنی ولیعصر تهران، تهران

2 کارشناس ارشد زیست‌شناسی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده

بیونیک دانش الگوبرداری از ساختارها و نظام‌های طبیعی برای خلق ایده‌های نو و بهبود و ارتقای سطح فناوری است. امروزه مهندسان و زیست‌شناسان در کنار هم به استخراج ایده‌های طبیعی و کاربردی‌نمودن عملکرد آنها در شاخه‌های گوناگون مهندسی می‌پردازند. بهره‌گرفتن از دستاوردهای بیونیک در زمینه‌های گوناگونی چون طراحی، معماری، مهندسی پزشکی و مکانیک از جمله مهمترین پیشرفت‌های سالیان اخیر در راستای ارتقای فرایند طراحی محسوب می‌شود. در این مقاله نمونه‌ای از تحقیقات اخیر در زمینة مکانیک مدلسازی یک قایق ضد طوفان مبنی بر ساختار و عملکرد اندام‌های حرکتی حشرة آب‌سوار بررسی شده است. بدون شک لازم است جامعة پژوهشگران براساس شناخت دقیق پدیده‌ها و موجودات، روند الگوگیری از طبیعت را عمیق‌تر نمایند و این شناخت را به حوزه‌های وسیع‌تری گسترش دهند. این مقاله در راستای ایجاد بستری مناسب جهت ترویج دانش بیونیک در ایران و شکل‌گیری ایده‌های نو در این زمینه گام برمی‌دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] ژراردن. ل. بیونیک، ترجمه محمود بهزاد و پرویز قوامی، تهران: صداوسیما جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1389.
[2] گلابچی، م.، م. خرسند نیکو. معماری بایونیک، تهران: دانشگاه تهران، 1393.
[3] Hirschel, E. H., H. Prem, G. Madelung. “Aeronautical research in Germany: from Lilienthal until today." Springer Science & Business Media, 2003.
[4] Wessex Institute of Technology, http://www.wessex.ac.uk (accessed January 2, 2016).
[5] The International Society of Bionic Engineering, www.isbe-online.org (accessed January 1, 2016).
[6] Festo, www.festo.com (accessed January 12, 2016).
[7] Ghasseminia, A. S., A. Faraji. "Storm Resistant Boat Designing Based on the Geometry and Movement of Water Strider." Journal of Bionic Engineering, 5, 2008, pp. 87-90.