سیستم‌های تبرید اجکتوری بدون پمپ

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان

چکیده

سیکل تبرید اجکتوری، نسبت به سیکل تراکمی، دارای مزایایی چون قابلیت استفاده از منابع گرمایی با کیفیت پایین (مانند حرارت بازیافتی در فرایندهای صنعتی، انرژی خورشیدی)، کاهش انتشار آلاینده‌ها، نداشتن قسمت متحرک (به جز یک پمپ)، عمر طولانی، قابلیت اعتماد بالا، هزینة تعمیر و نگهداری کم، کاسته‌شدن صدا و ارتعاشات ناشی از حذف کمپرسور و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی، می‌باشد. اما ضریب عملکرد این سیستم پایین است و از یک پمپ نیز استفاده می‌کند. می‌توان با بهینه‌سازی ابعاد اجکتور و استفاده از مبرد مناسب، ضریب عملکرد سیکل را افزایش داد. اما، پمپ که وظیفة انتقال مایع از کندانسور به ژنراتور را دارد، تنها تجهیز با بخش متحرک در این سیستم است. پمپ نه‌تنها به انرژی الکتریکی، بلکه به تعمیر و نگه‌داری دائم نیز نیاز دارد. در کاربردهای واقعی قیمت این پمپ بالاست و ممکن است به‌دلیل عدم سازگاری متریال پمپ با سیال کاری سیکل، پمپ دچار آسیب شود. از اینرو، در این مطالعه به بررسی راه‌کارهایی برای حذف پمپ در سیستم تبرید اجکتوری پرداخته می‌شود. این راه‌کارها شامل استفاده از اجکتورهای گرانشی، سیستم تبرید با دو اجکتور، سیستم تبرید با اثر پمپاژ حرارتی و سیستم تبرید همراه با لوله حرارتی می‌باشد. با حذف پمپ از سیستم هیچ یک از اجزای سیستم تبرید اجکتوری قسمت متحرک نداشته و به برق نیاز ندارند.

کلیدواژه‌ها