معرفی توربین بادی ساوونیوس

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به کاهش منابع انرژی‌ فسیلی و بالابودن هزینه‌های آن طی دهه‌های اخیر، توجه به یافتن جایگزینی برای منابع فسیلی افزایش چشمگیری داشته است. انرژی باد از جمله منابع تجدیدپذیر مورد توجه برای تولید انرژی است. برای بهره‌گیری از انرژی باد توربین‌هایی استفاده می‌شوند که بالاتر از سطح زمین نصب شده، انرژی جریان باد را به انرژی دورانی و سپس انرژی الکتریکی مبدل می‌کنند. توربین‌های متداول مورد استفاده دارای محوری افقی‌اند که پره‌ها حول آن دوران می‌یابند. نوع دیگر این توربین‌ها محوری عمودی دارند که طی سالیان اخیر مطالعات متعددی برای کاربرد آنها انجام شده است. معروف‌ترین توربین‌های محور عمودی ساوونیوس و داریوس نام دارند. در این مقاله به معرفی توربین‌های بادی ساوونیوس پرداخته شده است. این توربین‌ها مزایای متعددی در نوع افقی دارند و اگر بتوانند توان تولیدی مناسبی به‌دست دهند جایگزین مناسبی برای نوع محور افقی خواهند بود. در این مقاله به معرفی توربین ساوونیوس و مطالعات انجام‌شده دربارة آنها به‌منظور افزایش بازده پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها