آزمون فراصوت آرایة فازی در بازرسی جوش مخازن تحت فشار

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم

2 دانش‌آموختة کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم

چکیده

طراحی و تولید مخازن تحت فشار، که امروزه در صنایع به‌وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند، استانداردها و بازرسی‌های سخت‌گیرانه‌ای دارند. در این میان، بررسی و رصد انواع جوش‌ مخازن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش فراصوت، به‌خصوص فراصوت آرایة فازی، به‌دلیل دقت، کیفیت و توانایی نمایش طیف وسیعی از عیوب، گزینة مناسبی برای بازرسی جوش‌های مخازن است. در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر معرفی اجمالی روش آرایة فازی، مزایای این روش در بازرسی‌های غیرمخرب بیان شود. سپس قابلیت‌ها و روش‌هایی که به‌منظور مناسب‌سازی و بهینه‌سازی بازرسی مخازن تحت فشار در کنار روش آرایة فازی وجود دارند معرفی گردد. بیان مزایا و معایب این روش و امکانات الحاقی از دیگر مطالب بررسی شده در این مقاله است. در پایان، روش آرایة فازی به‌عنوان راهکاری مناسب و قابل اجرا برای بازرسی غیرمخرب معرفی می‌شود؛ روشی که می‌تواند پاسخگوی دقت و نیاز بازرسی طیف وسیعی از صنایع حساس، به‌ویژه مخازن تحت فشار باشد.

کلیدواژه‌ها