جداسازی ذرات میکرونی در جریان گاز به روش اینرسی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 کارشناس ارشد مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

ذرات معلق در هوا عامل بسیاری از پدیده‌ها و رخدادهای طبیعی‌اند. لذا همواره سعی می‌شود این مواد شناسایی شوند؛ گاهی نیز سعی می‌شود تا از جریان حذف شوند. از جمله روش‌های شناسایی و جداسازی ذرات در مقیاس میکرو، روش مبتنی بر اینرسی ذرات است. برای این منظور ابزارهای متنوعی نیز وجود دارد که با کمک اینرسی ذرات این جداسازی را انجام می‌دهند. مهمترین این ابزارها ایمپکتور صفحه‌ای، ایمپکتور صفحه‌ای همراه با نازل، ایمپکتور مجازی و سیکلون است. ایمپکتورها بیشتر برای نمونه‌برداری و شناسایی ذرات و سیکلون‌ها در دبی بالاتر از گاز، بیشتر برای فیلتر و حذف‌کردن ذرات در اندازه‌های بالاتر از 5 میکرومتر، به‌کار می‌روند. در ایمپکتورهای صفحه‌ای، ذرات با لختی بالا بر صفحة روبروی جریان رسوب می‌کند و با برداشتن آنها از صفحه، ذرات شناسایی می‌شوند. در ایمپکتور مجازی اما ذرات در مجرایی که روبروی مجرای ورودی قرار دارد تلغیظ می‌شوند. در این مقاله این چهار ابزار معرفی و دربارة نحوة کارکرد و تفاوت‌های آنها بحث می‌شود.

کلیدواژه‌ها