استفاده از موتورهای استرلینگ جهت تولید همزمان برق و حرارت در مصارف خانگی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

استادیار مجتمع دانشگاهی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

طی سالیای اخیر، استفاده از نیروگاه‌های کوچک خانگی جهت تولید همزمان برق و حرارت افزایش چشمگیری داشته است. در میان فناوری‌های مطرح در این حوزه، استفاده از موتورهای استرلینگ مقیاس‌کوچک از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این مقاله، شناسایی فناروی‌های موجود و روش‌های تجاری‌سازی این فناوری در بازار مصرف انرژی خانگی است. برای این منظور لازم است مطالعة دقیقی درخصوص مزایا و معایب استفاده از موتورهای استرلینگ، جهت تولید همزمان، انجام شود. در این مقاله برخی از انواع موفق موتور استرلینگ و برنامه‌های توسعة آنها درخصوص تولید همزمان تشریح شده است. موتورهای استرلینگ با توجه به مزایای بالایی چون بازده بالا، آلودگی کم، سطح تولید سروصدای پایین و انعطاف‌پذیری درخصوص استفاده از انواع منابع سوختی اعم از فسیلی، خورشیدی، بیوگاز و اتمی، به‌عنوان یک فناوری امیدبخش برای تولید همزمان برق و حرارت شناخته می‌شوند. براساس نتایج به‌دست آمده، آلایندگی مشعل یک موتور استرلینگ 10 برابر کمتر از آلایندگی یک موتور احتراق داخلی سیکل اتو با مبدل مجهز به کاتالیست است. در حال حاضر، واحدهای تولید همزمان برق و حرارت بر پایة موتورهای استرلینگ، بازده الکتریکی در حدود 30 درصد و بازده کل 85 تا 98 درصد دارند.

کلیدواژه‌ها