کلیدواژه‌ها = الگوریتم برش زنی قطعات
مروری بر الگوریتم‌های برش‌زنی مدل قطعه و تأثیر آن بر نمونه‌سازی سریع

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 68-78

محمد خوران؛ خلیل خلیلی؛ حسین امیرآبادی