کلیدواژه‌ها = روش‌های بهینه‌سازی
بهینه‌سازی فن‌های مجرایی در پهپادها با اسـتفاده از کـنترل فـعال جـریان

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 26-35

محسن جهانمیری؛ امیرحسین نیک‌سرشت؛ مهدی نادرزاده