نویسنده = علی میرزائی کهق
طراحی الگوریتم عبور از مانع در برخورد های غیرمترقبه پهپادهای بال ثابت

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 13-26

10.30506/mmep.2022.544570.1980

علی میرزائی کهق؛ فرشاد پازوکی؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ داود اسدی


بررسی عددی اثرات انفجار گردابه و تغییر مدل آشفتگی روی رفتار آیرودینامیکی بال مثلثی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3-11

10.30506/mmep.2021.532611.1927

علیرضا سخاوت بنیس؛ مصطفی هادی دولابی؛ ایمان شفیعی نژاد؛ علی میرزایی کهق