نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلایندگی مروری بر روند توسعه خودروهای پیل‌ سوختی در دنیا [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 66-80]
 • آنالیز حساسیت آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر بر نرخ براده برداری و زبری سطح در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی سیمی [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 3-17]

ا

 • ارتعاشات اتفاقی تحلیل عددی میکروبازیاب انرژی الکترومغناطیسی تحت تحریک اتفاقی [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 30-38]
 • افت فشار بررسی عددی افزایش کیفیت اختلاط سیال غیرنیوتونی در یک میکروکانالTشکل [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • الگوریتم MODE-FM طراحی بهینۀ سیستم تعلیق خودرو با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی چندهدفی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی بهینه سازه دیسک دوار یک موتور توربینی با روش‌ های بهینه ‌سازی مدرن [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 18-30]
 • الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی طراحی بهینه سازه دیسک دوار یک موتور توربینی با روش‌ های بهینه ‌سازی مدرن [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 18-30]
 • الگوریتم ‌های مختلف مسیریابی مدل ‌سازی مسیریابی بهینه ی میکرو/نانو ذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 3-12]
 • انتقال حرارت جابجایی انتقال حرارت ترکیبی جابجایی و تشعشعی در میله سوخت داغ قلب راکتور هسته ‌ای [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 39-56]

ب

 • بازده ترمودینامیکی مدل سازی و بهینه سازی ترمودینامیکی اقتصادی، کالکتور خورشیدی صفحه تخت در حالت گذرا [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 3-21]
 • بافت سلولی سر و گردن مدل ‌سازی مسیریابی بهینه ی میکرو/نانو ذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 3-12]
 • بررسی دینامیکی بررسی تجربی اثر زاویه برخورد طوفان فرو وزشی بر سازه‌ مکعب شکل- قسمت دوم: مشاهدات طوفان فرو وزشی کوچک متحرک [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 13-29]
 • بفل شبیه سازی محاسباتی جریان و بررسی عملکرد یک پمپ-همزن تک فازی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • بهینه ‌سازی غیر گرادیانی و گرادیانی طراحی بهینه سازه دیسک دوار یک موتور توربینی با روش‌ های بهینه ‌سازی مدرن [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 18-30]
 • بهینه یابی چندهدفی طراحی بهینۀ سیستم تعلیق خودرو با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی چندهدفی [دوره 32، شماره 4، 1402]

پ

 • پارامترهای نورد بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند نورد گرم بر روی ریز ساختار فولاد CK45 [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 46-56]
 • پارتو طراحی بهینۀ سیستم تعلیق خودرو با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی چندهدفی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • پایش سلامت سازه ‏ای پایش سلامت سازه ‏‏ای پنل ساندویچی با هسته مشبک از طریق کاشت کرنش سنج [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 22-30]
 • پروفایل تصادفی جاده طراحی بهینۀ سیستم تعلیق خودرو با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی چندهدفی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • پمپ-همزن شبیه سازی محاسباتی جریان و بررسی عملکرد یک پمپ-همزن تک فازی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • پنل ‏های ساندویچی پایش سلامت سازه ‏‏ای پنل ساندویچی با هسته مشبک از طریق کاشت کرنش سنج [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 22-30]
 • پوسته لوله طراحی حرارتی مبدل بهبود دهنده پوسته لوله چرخه دی اکسیدکربن فوق بحرانی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • پیکرۀ تعاملی طراحی تعاملات و پیکره سامانه حمل بار هدایت‌پذیر خودکار خط تولید خودرو [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • پیل ‌سوختی غشاپلیمری مروری بر روند توسعه خودروهای پیل‌ سوختی در دنیا [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 66-80]

ت

 • تابع پاسخ فرکانسی تحلیل عددی میکروبازیاب انرژی الکترومغناطیسی تحت تحریک اتفاقی [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 30-38]
 • تحلیل عددی انتقال حرارت ترکیبی جابجایی و تشعشعی در میله سوخت داغ قلب راکتور هسته ‌ای [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 39-56]
 • تخلخل عملکرد حرارتی میکروچاه گرمایی حاوی سوسپانسیون مواد تغییر فاز دهنده با مقطع بیضوی متخلخل [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 57-68]
 • تراکم طیفی تحلیل عددی میکروبازیاب انرژی الکترومغناطیسی تحت تحریک اتفاقی [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 30-38]
 • ترک آزادسازی تنش بررسی ایجاد ترک طولی در سخت کاری سطحی فلز پایه ST44-2 بوسیله سیم جوش MF-10-60-GRZ [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 57-65]
 • ترک طولی بررسی ایجاد ترک طولی در سخت کاری سطحی فلز پایه ST44-2 بوسیله سیم جوش MF-10-60-GRZ [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 57-65]
 • ترموهیدرولیک انتقال حرارت ترکیبی جابجایی و تشعشعی در میله سوخت داغ قلب راکتور هسته ‌ای [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 39-56]
 • تشعشع انتقال حرارت ترکیبی جابجایی و تشعشعی در میله سوخت داغ قلب راکتور هسته ‌ای [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 39-56]
 • تشعشع دریافتی مدل سازی و بهینه سازی ترمودینامیکی اقتصادی، کالکتور خورشیدی صفحه تخت در حالت گذرا [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 3-21]
 • تک کانال انتقال حرارت ترکیبی جابجایی و تشعشعی در میله سوخت داغ قلب راکتور هسته ‌ای [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 39-56]
 • تکنیک لایه به لایه بررسی ایجاد ترک طولی در سخت کاری سطحی فلز پایه ST44-2 بوسیله سیم جوش MF-10-60-GRZ [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 57-65]
 • تنش برشی رینولدز تاثیر سیم اغتشاش ساز بر تنش برشی رینولدز و سرعت‌های نوسانی در سیلندر دایروی [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 31-45]
 • توان مصرفی شبیه سازی محاسباتی جریان و بررسی عملکرد یک پمپ-همزن تک فازی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • تولید هیدروژن مروری بر روند توسعه خودروهای پیل‌ سوختی در دنیا [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 66-80]

ج

 • جاذب‌ کامپوزیتی بررسی تاثیرات جهت‌گیری الیاف و هندسه مقطع بر ظرفیت جاذب‌های کامپوزیتی کربن/اپوکسی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • جبهه بهینه پارتو مدل سازی و بهینه سازی ترمودینامیکی اقتصادی، کالکتور خورشیدی صفحه تخت در حالت گذرا [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 3-21]
 • جریان سیالات چندفازی مروری بر روش های شبیه سازی عددی جریان سیالات چندفازی در حضور سورفکتانت ها [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 69-84]
 • جریان متلاطم تکامل تاریخی مدل های ویسکوزیته گردابی در روش شبیه سازی گردابه های بزرگ جریان های متلاطم [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 31-44]
 • جهت‌گیری الیاف بررسی تاثیرات جهت‌گیری الیاف و هندسه مقطع بر ظرفیت جاذب‌های کامپوزیتی کربن/اپوکسی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی پیشرفت های اخیر در روش های ساخت افزودنی مبتنی بر فناوری های اصطکاکی اغتشاشی [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 54-63]

ح

 • حرارت ماشینکاری فرایند سخت ‌کاری سطحی با سنگ ‌زنی، مقایسه و کاربرد [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 45-53]

خ

 • خط تولید خودرو طراحی تعاملات و پیکره سامانه حمل بار هدایت‌پذیر خودکار خط تولید خودرو [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • خودرو الکتریکی مروری بر روند توسعه خودروهای پیل‌ سوختی در دنیا [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 66-80]
 • خودرو پیل ‌سوختی مروری بر روند توسعه خودروهای پیل‌ سوختی در دنیا [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 66-80]

د

 • دیسک دوار طراحی بهینه سازه دیسک دوار یک موتور توربینی با روش‌ های بهینه ‌سازی مدرن [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 18-30]

ر

 • راکتورهای قدرت هسته‌ ای انتقال حرارت ترکیبی جابجایی و تشعشعی در میله سوخت داغ قلب راکتور هسته ‌ای [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 39-56]
 • رفتار رئولوژیکی بررسی‌ مقایسه‌ای رفتار رئولوژی نانو روغن‌های ‌دارای درصد ترکیب مختلف نانوذرات در روغن پایه و تعیین بهینه‌ترین نانو روانکار [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 64-80]
 • روش دینامیکی مولکولی مروری بر روش های شبیه سازی عددی جریان سیالات چندفازی در حضور سورفکتانت ها [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 69-84]
 • روش شبکه بولتزمن مروری بر روش های شبیه سازی عددی جریان سیالات چندفازی در حضور سورفکتانت ها [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 69-84]
 • روش های عددی تکامل تاریخی مدل های ویسکوزیته گردابی در روش شبیه سازی گردابه های بزرگ جریان های متلاطم [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 31-44]
 • ریزساختار بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند نورد گرم بر روی ریز ساختار فولاد CK45 [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 46-56]
 • ریکوپراتور طراحی حرارتی مبدل بهبود دهنده پوسته لوله چرخه دی اکسیدکربن فوق بحرانی [دوره 32، شماره 4، 1402]

ز

 • زاویه برخورد بررسی تجربی اثر زاویه برخورد طوفان فرو وزشی بر سازه‌ مکعب شکل- قسمت دوم: مشاهدات طوفان فرو وزشی کوچک متحرک [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 13-29]
 • زبری سطح آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر بر نرخ براده برداری و زبری سطح در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی سیمی [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 3-17]

س

 • ساخت افزودنی پیشرفت های اخیر در روش های ساخت افزودنی مبتنی بر فناوری های اصطکاکی اغتشاشی [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 54-63]
 • ساخت افزودنی اصطکاکی اغتشاشی پیشرفت های اخیر در روش های ساخت افزودنی مبتنی بر فناوری های اصطکاکی اغتشاشی [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 54-63]
 • سامانۀ حمل بار هدایت‌پذیر خودکار طراحی تعاملات و پیکره سامانه حمل بار هدایت‌پذیر خودکار خط تولید خودرو [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • سخت‌ کاری سطحی بررسی ایجاد ترک طولی در سخت کاری سطحی فلز پایه ST44-2 بوسیله سیم جوش MF-10-60-GRZ [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 57-65]
 • سخت کاری سطحی فرایند سخت ‌کاری سطحی با سنگ ‌زنی، مقایسه و کاربرد [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 45-53]
 • سخت کاری سطحی با سنگ‌ زنی فرایند سخت ‌کاری سطحی با سنگ ‌زنی، مقایسه و کاربرد [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 45-53]
 • سرعت نوسانی تاثیر سیم اغتشاش ساز بر تنش برشی رینولدز و سرعت‌های نوسانی در سیلندر دایروی [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 31-45]
 • سنگ‌ زنی فرایند سخت ‌کاری سطحی با سنگ ‌زنی، مقایسه و کاربرد [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 45-53]
 • سوبل آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر بر نرخ براده برداری و زبری سطح در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی سیمی [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 3-17]
 • سورفکتانت ها مروری بر روش های شبیه سازی عددی جریان سیالات چندفازی در حضور سورفکتانت ها [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 69-84]
 • سوسپانسیون مواد تغییر فاز دهنده عملکرد حرارتی میکروچاه گرمایی حاوی سوسپانسیون مواد تغییر فاز دهنده با مقطع بیضوی متخلخل [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 57-68]
 • سیال غیرنیوتونی بررسی عددی افزایش کیفیت اختلاط سیال غیرنیوتونی در یک میکروکانالTشکل [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • سیستم تعلیق خطی و فعال خودرو طراحی بهینۀ سیستم تعلیق خودرو با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی چندهدفی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • سیستم های میکروالکترومکانیکی تحلیل عددی میکروبازیاب انرژی الکترومغناطیسی تحت تحریک اتفاقی [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 30-38]
 • سیکل دی اکسیدکربن فوق بحرانی طراحی حرارتی مبدل بهبود دهنده پوسته لوله چرخه دی اکسیدکربن فوق بحرانی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • سیلندر دایروی تاثیر سیم اغتشاش ساز بر تنش برشی رینولدز و سرعت‌های نوسانی در سیلندر دایروی [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 31-45]
 • سیم اغتشاش ساز تاثیر سیم اغتشاش ساز بر تنش برشی رینولدز و سرعت‌های نوسانی در سیلندر دایروی [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 31-45]
 • سیم جوش MF-10-60-GRZ بررسی ایجاد ترک طولی در سخت کاری سطحی فلز پایه ST44-2 بوسیله سیم جوش MF-10-60-GRZ [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 57-65]

ش

ض

 • ضرایب فشار و نیرو بررسی تجربی اثر زاویه برخورد طوفان فرو وزشی بر سازه‌ مکعب شکل- قسمت دوم: مشاهدات طوفان فرو وزشی کوچک متحرک [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 13-29]
 • ضریب پسا تاثیر سیم اغتشاش ساز بر تنش برشی رینولدز و سرعت‌های نوسانی در سیلندر دایروی [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 31-45]
 • ضریب عملکرد عملکرد حرارتی میکروچاه گرمایی حاوی سوسپانسیون مواد تغییر فاز دهنده با مقطع بیضوی متخلخل [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 57-68]

ط

 • طراحی تعامل طراحی تعاملات و پیکره سامانه حمل بار هدایت‌پذیر خودکار خط تولید خودرو [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • طراحی حرارتی طراحی حرارتی مبدل بهبود دهنده پوسته لوله چرخه دی اکسیدکربن فوق بحرانی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • طراحی صنعتی طراحی تعاملات و پیکره سامانه حمل بار هدایت‌پذیر خودکار خط تولید خودرو [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • طوفان فرو وزشی بررسی تجربی اثر زاویه برخورد طوفان فرو وزشی بر سازه‌ مکعب شکل- قسمت دوم: مشاهدات طوفان فرو وزشی کوچک متحرک [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 13-29]

ع

 • عدد ناسلت عملکرد حرارتی میکروچاه گرمایی حاوی سوسپانسیون مواد تغییر فاز دهنده با مقطع بیضوی متخلخل [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 57-68]
 • عملیات حرارتی فرایند سخت ‌کاری سطحی با سنگ ‌زنی، مقایسه و کاربرد [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 45-53]

ف

 • فاصله پروانه از کف مخزن شبیه سازی محاسباتی جریان و بررسی عملکرد یک پمپ-همزن تک فازی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • فروریزش بررسی تاثیرات جهت‌گیری الیاف و هندسه مقطع بر ظرفیت جاذب‌های کامپوزیتی کربن/اپوکسی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • فولادهای فریتی - پرلیتی بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند نورد گرم بر روی ریز ساختار فولاد CK45 [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 46-56]

ق

 • قیمت کل سالانه مدل سازی و بهینه سازی ترمودینامیکی اقتصادی، کالکتور خورشیدی صفحه تخت در حالت گذرا [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 3-21]

ک

 • کاشت کرنش ‏سنج پایش سلامت سازه ‏‏ای پنل ساندویچی با هسته مشبک از طریق کاشت کرنش سنج [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 22-30]
 • کامپوزیت کربن/اپوکسی بررسی تاثیرات جهت‌گیری الیاف و هندسه مقطع بر ظرفیت جاذب‌های کامپوزیتی کربن/اپوکسی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • کیفیت اختلاط بررسی عددی افزایش کیفیت اختلاط سیال غیرنیوتونی در یک میکروکانالTشکل [دوره 32، شماره 4، 1402]

ل

م

 • ماشین ‌کاری تخلیه الکتریکی سیمی آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر بر نرخ براده برداری و زبری سطح در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی سیمی [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 3-17]
 • مبدل حرارتی طراحی حرارتی مبدل بهبود دهنده پوسته لوله چرخه دی اکسیدکربن فوق بحرانی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • متغیر طراحی مدل سازی و بهینه سازی ترمودینامیکی اقتصادی، کالکتور خورشیدی صفحه تخت در حالت گذرا [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 3-21]
 • متوسط توان تحلیل عددی میکروبازیاب انرژی الکترومغناطیسی تحت تحریک اتفاقی [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 30-38]
 • مدل اسماگورینسکی تکامل تاریخی مدل های ویسکوزیته گردابی در روش شبیه سازی گردابه های بزرگ جریان های متلاطم [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 31-44]
 • مدل مکعب شکل بررسی تجربی اثر زاویه برخورد طوفان فرو وزشی بر سازه‌ مکعب شکل- قسمت دوم: مشاهدات طوفان فرو وزشی کوچک متحرک [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 13-29]
 • مدل های ویسکوزیته گردابی تکامل تاریخی مدل های ویسکوزیته گردابی در روش شبیه سازی گردابه های بزرگ جریان های متلاطم [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 31-44]
 • مسیریابی بهینه مدل ‌سازی مسیریابی بهینه ی میکرو/نانو ذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 3-12]
 • میکروبازیاب انرژی الکترومغناطیس تحلیل عددی میکروبازیاب انرژی الکترومغناطیسی تحت تحریک اتفاقی [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 30-38]
 • میکروچاه گرمایی عملکرد حرارتی میکروچاه گرمایی حاوی سوسپانسیون مواد تغییر فاز دهنده با مقطع بیضوی متخلخل [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 57-68]
 • میکروسکوپ نیروی اتمی مدل ‌سازی مسیریابی بهینه ی میکرو/نانو ذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 3-12]
 • میکروکانال بررسی عددی افزایش کیفیت اختلاط سیال غیرنیوتونی در یک میکروکانالTشکل [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • میکرومیکسر بررسی عددی افزایش کیفیت اختلاط سیال غیرنیوتونی در یک میکروکانالTشکل [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • میله سوخت داغ انتقال حرارت ترکیبی جابجایی و تشعشعی در میله سوخت داغ قلب راکتور هسته ‌ای [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 39-56]

ن

 • نانو روغن هیبریدی بررسی‌ مقایسه‌ای رفتار رئولوژی نانو روغن‌های ‌دارای درصد ترکیب مختلف نانوذرات در روغن پایه و تعیین بهینه‌ترین نانو روانکار [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 64-80]
 • نانومنیپولیشن مدل ‌سازی مسیریابی بهینه ی میکرو/نانو ذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 3-12]
 • ناویر-استوکس مروری بر روش های شبیه سازی عددی جریان سیالات چندفازی در حضور سورفکتانت ها [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 69-84]
 • نرخ براده برداری آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر بر نرخ براده برداری و زبری سطح در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی سیمی [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 3-17]
 • نورد گرم بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند نورد گرم بر روی ریز ساختار فولاد CK45 [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 46-56]
 • نویز سفید تحلیل عددی میکروبازیاب انرژی الکترومغناطیسی تحت تحریک اتفاقی [دوره 32، شماره 1، 1402، صفحه 30-38]

و

 • ویسکوزیته بررسی‌ مقایسه‌ای رفتار رئولوژی نانو روغن‌های ‌دارای درصد ترکیب مختلف نانوذرات در روغن پایه و تعیین بهینه‌ترین نانو روانکار [دوره 32، شماره 3، 1402، صفحه 64-80]

ه

 • هد هیدرولیک شبیه سازی محاسباتی جریان و بررسی عملکرد یک پمپ-همزن تک فازی [دوره 32، شماره 4، 1402]
 • هزینه مروری بر روند توسعه خودروهای پیل‌ سوختی در دنیا [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 66-80]
 • هوشمند سازی پایش سلامت سازه ‏‏ای پنل ساندویچی با هسته مشبک از طریق کاشت کرنش سنج [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 22-30]

ی

 • یارانه مروری بر روند توسعه خودروهای پیل‌ سوختی در دنیا [دوره 32، شماره 2، 1402، صفحه 66-80]