نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ارتعاشات اولتراسونیک بررسی نیروی ماشینکاری در فرایند تراشکاری به‌کمک ارتعاشات اولتراسونیک [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 34-39]
 • انبر حمل مواد خطرناک تجزیه و تحلیل مکانیکی انبر حمل مواد خطرناک [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 25-33]

ت

 • تراشکاری بررسی نیروی ماشینکاری در فرایند تراشکاری به‌کمک ارتعاشات اولتراسونیک [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 34-39]
 • تراشکاری سنتی بررسی نیروی ماشینکاری در فرایند تراشکاری به‌کمک ارتعاشات اولتراسونیک [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 34-39]
 • تنش حرارتی بررسی دلائل شکست شیر دروازه‌ای در مخزن تی 901 [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 40-46]

ج

 • جاذب ارتعاشی جاذب های پویای ارتعاشات [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 54-64]

ح

 • حسگر کامپوزیت‌های سازه‌ای هوشمند [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 16-24]

خ

 • خودرو نفربرهای نظامی مدرن چرخ‌دار بررسی سیستم فرمان در دو محور [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 47-53]

ر

 • رایزر انعطاف‌پذیر رایزرهای دریایی و ربات‌های زیرسطحی [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 65-71]
 • رایزر کششی رایزرهای دریایی و ربات‌های زیرسطحی [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 65-71]
 • رایزرهای فولادی رایزرهای دریایی و ربات‌های زیرسطحی [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 65-71]
 • ربات زیرسطحی رایزرهای دریایی و ربات‌های زیرسطحی [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 65-71]
 • روش المان محدود تجزیه و تحلیل مکانیکی انبر حمل مواد خطرناک [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 25-33]

ز

 • زمینه‌پلیمری کامپوزیت‌های سازه‌ای هوشمند [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 16-24]

س

 • سیستم فرمان نفربرهای نظامی مدرن چرخ‌دار بررسی سیستم فرمان در دو محور [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 47-53]

ش

 • شکست بررسی دلائل شکست شیر دروازه‌ای در مخزن تی 901 [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 40-46]
 • شیرآلات صنعتی بررسی دلائل شکست شیر دروازه‌ای در مخزن تی 901 [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 40-46]
 • شیر دروازه‌ای بررسی دلائل شکست شیر دروازه‌ای در مخزن تی 901 [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 40-46]
 • شیر کشوئی بررسی دلائل شکست شیر دروازه‌ای در مخزن تی 901 [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 40-46]

ع

غ

ف

ک

ل

 • لولة کامپوزیتی تجزیه و تحلیل مکانیکی انبر حمل مواد خطرناک [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 25-33]

م

 • مخازن ذخیرة سیالات بررسی دلائل شکست شیر دروازه‌ای در مخزن تی 901 [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 40-46]
 • میراگر جرمی جاذب های پویای ارتعاشات [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 54-64]

ن

 • نفربر نظامی نفربرهای نظامی مدرن چرخ‌دار بررسی سیستم فرمان در دو محور [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 47-53]
 • نیروی ماشینکاری بررسی نیروی ماشینکاری در فرایند تراشکاری به‌کمک ارتعاشات اولتراسونیک [دوره 21، شماره 6، 1391، صفحه 34-39]