کلیدواژه‌ها = ایمپلنت
تغییر شکل پلاستیک شدید؛ نقش آن در بهبود خواص ایمپلنت های تیتانیومی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 50-59

حسن غفوریان نصرتی؛ خلیل خلیلی؛ مهدی گردویی


مروری بر الزامات طراحی مکانیکی ایمپلنت های دندانی

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 18-30

آرش کردانی؛ عباس منتظری هدش