کلیدواژه‌ها = غشا
مطالعه ای بر خواص و کاربرد انواع غشاها در سیستم های الکتروشیمیایی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 23-34

حسین اصغریان؛ ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی


بررسی روش‌های تخلیص و پالایش سوخت بیودیزل با تأکید بر فرایندهای جداسازی غشایی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 83-97

احسان سرلکی؛ سید رضا حسن‌بیگی؛ علی شریف پاقلعه؛ حسین میرسعید قاضی